course-details-portlet

TMA4230 - Funksjonalanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til funksjonalanalyse som gjør studentene i stand til å bruke resultater og begreper fra funksjonalanalyse på andre områder av matematikken, og som kan danne grunnlag for videre studier i funksjonalanalyse. Temaer som behandles er blant annet Hahn-Banachs teorem, teoremene om åpen avbildning og lukket graf, Banach-Steinhaus' teorem, duale rom, svak konvergens, Banach-Alaoglus teorem og spektralteoremet for kompakte operatorer.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Studenten har kjennskap til sentrale begreper i funksjonalanalyse, herunder Hahn-Banachs teorem, teoremene om åpen avbildning og lukket graf, Banach-Steinhaus' teorem, duale rom, svak konvergens, Banach-Alaoglus teorem, begrensende lineæroperatorers spektra og spektralteoremet for kompakte selvadjungerte operatorer. 2. Ferdigheter. Studenten kan anvende sine kunnskaper i funksjonalanalyse til å løse matematiske problemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og skriftlig avsluttende eksamen. Forelesningene holdes på engelsk dersom emnet følges av studenter som ikke behersker et skandinavisk språk.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Se «Læringsformer og aktiviteter».

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF5054 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 06.06.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL210 Sluppenvegen 14 24
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU