course-details-portlet

MA8104 - Wavelets og relaterte områder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 E

Faglig innhold

Emnet behandler det matematiske grunnlaget for wavelet-teori og relatere områder: Kontinuerlig wavelet transform og kort-tid Fourier transform, og deres diskrete varianter som er relatert til konstruksjon og egenskaper av wavelet-basiser og Gabor rammer. Matematiske grunnlag kommer fra rkhs, rammer og Riesz baser i Hilbert rommer. Anvendelser innen f.eks. signalteori, bildebehandling og maskin læring diskuteres.

Læringsutbytte

1. Kunnskap. Emnet behandler det matematiske grunnlaget for wavelet-teori og relaterte områder: Kontinuerlig wavelet-transform og kort-tid Fourier transform, wavelet-basiser og Gabor rammer, wavelets og rkhs, rammer og Riesz baser i Hilbert rommet. Anvendelser innen f.eks. signalanalyse, bildebehandling, maskin læring diskuteres. 2. Ferdigheter. Studenten er i stand til å håndtere problemer og utføre forskning knyttet til teoretiske og anvendte problemer innen wavelet-teori, og mer generelt time-frequency-analyse. Teknikker knyttet til signal- og bildebehandling og databaser vil bli studert. 3. Kompetanse Studenten er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå innen wavelet-teori og dens anvendelser, samt samarbeide om felles tverrfaglig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. ledet selvstudium.

Kurset foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg, neste gang høsten 2023. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analyse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU