course-details-portlet

MA8104 - Wavelets

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Kurset foreleses hvert annet år, forutsatt at nok studenter melder seg, neste gang høsten 2019. Dersom det melder seg få studenter, vil kurset kun gis som ledet selvstudium.
Emnet behandler det matematiske grunnlaget for wavelet-teori: Kontinuerlig og diskret wavelet transform, wavelet-basiser og wavelet packets, wavelets og singulære integraler. Anvendelser innen f.eks. signalteori, bildebehandling, numerisk analyse diskuteres.

Læringsutbytte

1. Kunnskap.
Emnet behandler det matematiske grunnlaget for wavelet-teori: Kontinuerlig og diskret wavelet-transform, wavelet-basiser og wavelet packets, wavelets og singulære integraler. Anvendelser innen f.eks. signalanalyse, bildebehandling, numerisk analyse diskuteres.

2. Ferdigheter.
Studenten er i stand til å håndtere problemer og utføre forskning knyttet til teoretiske og anvendte problemer innen wavelet-teori, og mer generelt time-frequency-analyse. Teknikker knyttet til signal- og bildebehandling og databaser vil bli studert.

3. Kompetanse
Studenten er i stand til å delta i vitenskapelige diskusjoner og utføre forskning på høyt internasjonalt nivå innen wavelet-teori og dens anvendelser, samt samarbeide om felles tverrfaglig forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, evt. ledet selvstudium.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Forelesningstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Analyse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU