Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning

2013 -2017: PhD utdanning ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU. Tema for PhD-prosjekt: Studenter med funksjonsnedsettelse i profesjonsutdanninger. Hovedveileder: Førsteamanuensis Eva Magnus, NTNU. Internasjonalt forskningsnettverk: http://inclusive_campus.osot.ubc.ca/team/

2006-2011: Mastergrad i Funksjonshemming og samfunn ved NTNU. Masteroppgave om brukermedvirkning i rehabilitering etter ervervet hjerneskade.

1985-1987: Ergoterapihøgskolen i Trondheim.

Arbeidserfaring

2013 -2017: PhD-stipendiat ved Program for ergoterapeututdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

1997-2013: Ansatt ved St. Olavs Hospital, avdeling for ervervet hjerneskade, Fysmed Lian (tidligere Munkvoll Rehabiliteringssenter). Har deltatt i forsknings- og utviklingsarbeid vedrørende Constraint-Induced Movement Therapy ved avdelingen.

I 2008 godkjent av Norsk Ergoterapeutforbund som ergoterapispesialist i somatisk helse.

Fra 1988 til 1997: Arbeid som ergoterapeut innen kommunehelsetjeneste, institusjonsbasert fysikalsk medisinsk rehabilitering, i psykiatrisk sykehusavdeling.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling