course-details-portlet

MH3002 - Epidemiologi I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer KALKULATOR

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i epidemiologiske metoder med fokus på hvordan man kan studere årsaker til sykdom i en befolkning. Sentrale tema inkluderer studiedesign, beregning av sykdomsforekomst og årsakssammenhenger, samt vurdering og håndtering av systematiske feil. Kurset legger vekt på å kunne forstå og kritisk vurdere resultater fra epidemiologiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har inngående kunnskap om:

 • epidemiologiske studiedesign og deres styrker og svakheter
 • mål på sykdomsforekomst og årsakssammenhenger
 • systematiske feil knyttet til konfundering, seleksjon og målefeil
 • tilfeldige feil, med fokus på bruk og fortolkning av konfidensintervall og p-verdi

I tillegg har studenten kunnskap om:

 • grunnleggende metoder for å kontrollere konfundering
 • grunnleggende metoder for å vurdere effektmodifisering
 • diagnostiske testegenskaper og deres anvendelse

Ferdighet

Studenten kan:

 • identifisere ulike studiedesign i epidemiologiske artikler
 • identifisere mulige kilder til systematiske feil
 • beregne og fortolke mål på sykdomsforekomst og årsakssammenhenger
 • oppsummere resultatet av statistiske analyser for håndtering av konfundering
 • beregne og fortolke mål på diagnostisk nøyaktighet, inkludert sensitivitet, spesifisitet og prediktive verdier

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Oppsummere og kritisk vurdere epidemiologiske studier med fokus på studiedesign, effektstyrke og presisjon, samt mulige kilder til systematiske feil.
 • anvende kunnskap og ferdigheter i epidemiologi til kunnskapsoppsummering, forebyggende folkehelsearbeid, og i planlegging og gjennomføring av enkle forskningsprosjekt

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger og øvinger gjennom fire blokkuker.
 • Obligatoriske digitale øvinger mellom blokkukene.
 • Digitale ressurser (f.eks. videoer, artikler, oppgaver).

Emnet undervises på norsk i høstsemesteret og på engelsk i vårsemesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk deltakelse på øvinger

Mer om vurdering

Det kreves godkjent øvingsaktivitet for å gå opp til eksamen. Ved gjentak av eksamen vil godkjent obligatorisk aktivitet være gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenning.

Kursmateriell

Vil bli oppgitt ved begynnelsen av kurset

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KLH3002 7.5 HØST 2018
BEV3024 7.5 HØST 2018
HLS3553 4.0 HØST 2018
HLS3557 7.5 HØST 2018
MDHLS373 4.0 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
 • Samfunnsmedisin
 • Epidemiologi
 • Folkehelse
 • Statistikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 1
SL122 Sluppenvegen 14 1
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL271 Sluppenvegen 14 2
SL215 Sluppenvegen 14 2
SL430 Sluppenvegen 14 54
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 KALKULATOR INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU