Bakgrunn og aktiviteter

Tidligere roller

Siden 1.august 2017 tilbake i stilling som universitetslektor ved NTNU Handelshøyskolen, Fakultet for økonomi.

2017, januar-juli: Nestleder ved NTNU Handelshøyskolen, Fakultet for økonomi

2016, juli-desember: Prodekan ved NTNU, Handelshøyskolen i Trondheim

2016, januar til juli: Fungerende dekan ved NTNU, Handelshøyskolen i Trondheim

2013-2015 Prodekan ved HiST, TØH/Handelshøyskolen i Trondheim

2004-2013 Høgskolelektor ved HiST, TØH/Handelshøyskolen i Trondheim

Verv og spesielle oppgaver

Januar-juli 2016: Dekan (fungerende) for Handelshøyskolen i Trondheim (HHiT) som gjennom overgangsåret 2016 var et fakultet ved NTNU. Viktige oppgaver ble innspill knyttet til saken om fakultetsorganisering, ledelse av utredninger om instituttorganisering og også administrativ organisering av det nye Fakultet for økonomi.

2016: Vararepresentant fra arbeidsgiversiden i NTNUs arbeidsmiljøutvalg gjennom et krevende fusjonsår.

Juni 2015-mai 2016: Medlem av utvalg for NTNUs administrative organisering etter fusjonen (Børresenutvalget).

2007-2015: Ansattevalgt styremedlem i høgskolestyret for HiST (Høgskolen i Sør-Trøndelag) i to perioder, siste forlenget med et halvår i forbindelse med NTNU-fusjonen. Siste budsjettvedtak høsten 2015 fordelte et budsjett nær 1 MRD norske kroner.

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner