Bakgrunn og aktiviteter

Egil Eide (1966) er førsteamanuensis ved Institutt for elektroniske systemer. Han er medlem i gruppen for krets- og radiosystemer. Eide er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad i elektroteknikk fra NTNU (2000).

Se engelsk side for mer informasjon.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Justo, Jon Alvarez; Orlandic, Milica; Eide, Egil. (2020) Compressive Sensing on Three Dimensional SFCW Ground-Penetrating Radar. 2020 9th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO).
  • Yang, Kun; Zhou, Ning; Røste, Terje; Yu, Junyi; Li, Fang; Chen, Wei; Eide, Egil; Ekman, Torbjörn; Li, Changzhen; Chang, Fuxing. (2019) High-speed Vehicle-to-Vehicle Radio Channel Characteristics for Suburban and Municipal Lake Region at 5.9 GHz. 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2019).
  • Tjora, Sigve; Eide, Egil; Lundheim, Lars Magne. (2004) Evaluation of Methods for Ground Bounce Removal in GPR Utility Mapping. Proceedings of the tenth International Conference on Ground Penetrating Radar - GPR 2004.

Rapport/avhandling