course-details-portlet

TTT4145 - Radiokommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100 45 minutter A
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

For å kunne kommunisere over alt og til enhver tid trengs det svært fleksible og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger som bare kan tilbys av radiosystemer. I emnet Radiokommunikasjon gis studentene en systemoversikt for hvordan et radiokommunikasjonssystem er bygget opp, med detaljert kunnskap om viktige system avveginger og inngående forståelse av radio propagasjon. Emnet beskriver hvilke aspekter av kanalen som er viktige for forskjellige typer av radiosystemer som mobilradio og kringkasting, og tiltak for å forbedre kommunikasjon.

I kurset skal du designe, implementere og teste et radiokommunikasjonssystem for ISM band. Systemet går på radioplattformen NI USRP 2901 og programmeres med LabView.

Emnet beskriver oppbygging av noen typer av radiosystemer som kringkasting, radio LAN, radiolinje og mobilkommunikasjon. Hovedvekten legges på digital radiokommunikasjon og de laveste lagene, fysisk lag og MAC lag, i OSI-modellen og på hvilken måte radiokanalen innvirker på designvalg.

Læringsutbytte

Emnet gir kandidatene innføring i radiotekniske emner med betydning for kommunikasjonssystemer basert på bruk av radiobølger.

Kunskaper
Kandidaten har
- Inngående kunnskaper om radiopropagasjon (småskalig fading, storskalig fading og propagasjonstap)
- Kjennskap til oppbyggingen av radiosystemer for mobilkommunikasjon, radio LAN, kringkasting og radiolinje
- God kunnskap om hvilke aspekter av radiokanalen som er viktige for forskjellige typer av radiosystemer (kanalkorrelasjon og system funksjoner)
- God kunnskap om hvordan fading kan overvinnes, med forståelse av virkemåten og begrensingen til metoder som frekvens hopping, diversitet, interleaving og koding.
- Detaljert kunnskap om avveginger i design av digital radiokommunikasjons system. Bruk av båndbredde, utsendt effekt, krav til bitrate og bitfeilsannsynlighet samt kompleksitet.
- Grunnleggende kunnskap om linkbudsjett
- Gode kunnskaper om multippel aksess som FDMA og TDMA

Ferdigheter
Kandidaten kan
- Designe, implementere og teste et radiokommunikasjonssystem på en Software Defined Radio, programmert i LabView.
- Gjøre design avveginger for radiosystem
- Sette opp linkbudsjett

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- skrive en prosjektrapport


Læringsformer og aktiviteter

Hovedvekten i kurset er på prosjektet, der et radiosystem implementeres med SDR. Forelesingene gir informasjonen om design av radiosystem. Både vanlige forelesinger og videoforelesninger tas i bruk. Øvinger og lab gir nødvendig kompetanse for prosjektet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratorieøvelse

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig eksamen 50% og prosjektrapport (arbeider) 50%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

”Wireless Communication Principles and Practice”, second edition, Theodore S. Rappaport

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Signalbehandling
  • Teleteknikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A 27.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU