course-details-portlet

TTT4145 - Radiokommunikasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 1 timer A
Mappe/sammensatt vurdering 50/100

Faglig innhold

For å kunne kommunisere over alt og til enhver tid trengs det svært fleksible og kostnadseffektive kommunikasjonsløsninger som bare kan tilbys av radiosystemer. I emnet Radiokommunikasjon gis studentene en systemoversikt for hvordan et radiokommunikasjonssystem er bygget opp, med detaljert kunnskap om viktige system avveginger og inngående forståelse av radio propagasjon. Emnet beskriver hvilke aspekter av kanalen som er viktige for forskjellige typer av radiosystemer som mobilradio og kringkasting, og tiltak for å forbedre kommunikasjon. I kurset skal du designe, implementere og teste et radiokommunikasjonssystem for ISM band. Systemet går på radioplattformen NI USRP 2901 og programmeres med LabView. Emnet beskriver oppbygging av noen typer av radiosystemer som kringkasting, radio LAN, radiolinje og mobilkommunikasjon. Hovedvekten legges på digital radiokommunikasjon og de laveste lagene, fysisk lag og MAC lag, i OSI-modellen og på hvilken måte radiokanalen innvirker på designvalg.

Læringsutbytte

Emnet gir kandidatene innføring i radiotekniske emner med betydning for kommunikasjonssystemer basert på bruk av radiobølger. Kunskaper Kandidaten har - Inngående kunnskaper om radiopropagasjon (småskalig fading, storskalig fading og propagasjonstap) - Kjennskap til oppbyggingen av radiosystemer for mobilkommunikasjon, radio LAN, kringkasting og radiolinje - God kunnskap om hvilke aspekter av radiokanalen som er viktige for forskjellige typer av radiosystemer (kanalkorrelasjon og system funksjoner) - God kunnskap om hvordan fading kan overvinnes, med forståelse av virkemåten og begrensingen til metoder som frekvens hopping, diversitet, interleaving og koding. - Detaljert kunnskap om avveginger i design av digital radiokommunikasjons system. Bruk av båndbredde, utsendt effekt, krav til bitrate og bitfeilsannsynlighet samt kompleksitet. - Grunnleggende kunnskap om linkbudsjett - Gode kunnskaper om multippel aksess som FDMA og TDMA Ferdigheter Kandidaten kan - Designe, implementere og teste et radiokommunikasjonssystem på en Software Defined Radio, programmert i LabView. - Gjøre design avveginger for radiosystem - Sette opp linkbudsjett Generell kompetanse: Kandidaten kan - skrive en prosjektrapport

Læringsformer og aktiviteter

Hovedvekten i kurset er på prosjektet, der et radiosystem implementeres med SDR. Forelesingene gir informasjonen om design av radiosystem. Både vanlige forelesinger og videoforelesninger tas i bruk. Øvinger og lab gir nødvendig kompetanse for prosjektet.

Mer om vurdering

Mappevurdering 50 %

Tre obligatoriske deler:

1. Laboratorieøvelse 1 %

o Demonstrere evne til å arbeide med SDR-utstyret

2. Foreløpig lenkebudsjett 2 %

o Tap og gevinst for signalet (estimert og målt)

o Støy (estimert og målt)

o Målinger for å bekrefte linkbudsjettet

3. Prosjektrapport 47 %

Prosjektrapporten skal beskrive og motivere valgt utforming av det implementerte radiosystemet og komponentene i systemet.

Rapporten må inneholde tilstrekkelig informasjon til at enhver annen ingeniør kan implementere en kompatibel sender og mottaker for å fungere med det foreslåtte systemet.

Det vil bli gitt tilbakemelding via fellesvurdering. Leveringsfristene annonseres i Blackboard.

Muntlig eksamen 50 %

Inkluderer tre deler.

1. Demonstrasjon av implementert radiosystem. 10 %

2. Spørsmål knyttet til det implementerte radiosystemet. 20 %

3. Generelle spørsmål om radiokommunikasjon. 20 %

Det kreves bestått både på mappevurdering og muntlig eksamen for å bestå emnet.

Ved gjentak av emnet, med tidligere bestått mappe, er det kun muntlig eksamen som skal gjentas. Ved gjentak av emnet, uten tidligere bestått mappe, må hele emnet tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen obligatoriske kurs som forkunnskapskrav.

Det anbefales å ha god forståelse av signalbehandling, kommunikasjon og programmering for å ta dette kurset.

Kursmateriell

Online resurser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2040 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Signalbehandling
  • Teleteknikk
  • Kommunikasjon og informasjonsvitenskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU