course-details-portlet

TTT4150 - Navigasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler virkemåte og anvendelser av moderne globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og treghetsnavigasjon (INS). Emnet gir en oversikt over satellittbaserte radionavigasjonssystem som: GPS, GLONASS, GALILEO og BEIDOU, grunnleggende mottakerdesign, bølgeforplantning i atmosfæren, geodetisk grunnlag for navigasjon og posisjonering, referanse- og koordinatsystemer, samt beregningsmetoder for navigasjon og posisjonering på jordens overflate. Emnet er tilrettelagt for linje MTELSYS/MSELSYS (Elektronikk), men kan også følges av andre studenter med særskilt interesse for navigasjon og posisjonering, f.eks. studenter fra Kommunikasjonsteknologi, Teknisk kybernetikk, Marin teknologi og Geomatikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gjøre studentene kjent med de prinsipper og forutsetninger innen elektronikk, signalbehandling, bølgeforplantning og systemteknologi som ligger til grunn for utforming og anvendelser av moderne navigasjonssystemer.

Kunnskaper:

1. Kandidaten har kunnskap om geodetiske referansesystemer, navigasjonsberegninger, koordinattransformasjoner og kartprojeksjoner.

2. Kandidaten har detaljert kunnskap om virkemåte og grunnleggende navigasjonsberegninger for satellittbaserte radionavigasjonssystemer.

3. Kandidaten har detaljert kunnskap om virkemåte og grunnleggende navigasjonsberegninger for anvendelse av treghetsnavigasjonssystemer.

4. Kandidaten har kunnskap om estimeringsteknikker (f.eks. Kalmanfilter) for integrasjon av ulike navigasjonssensorer i et optimalt navigasjonssystem.

Ferdigheter:

Kandidaten kan analysere navigasjonsberegninger med tilhørende feilforplantning, feildeteksjon, integritetsmonitorering og kvalitetskontroll.

Kandidaten kan kombinere ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering for å løse fundamentale navigasjonsligninger innen satellitt- og treghetsnavigasjon.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan anvende dataverktøy (f.eks. MATLAB/Python) til å realisere grunnleggende algoritmer for integrasjon av satellitt- og treghetsnavigasjonsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale studenter følger emnet.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kaplan, E.D., Hegarthy C.J.: Understanding GPS/GNSS, Principles and Applications, 3rd Edition (ISBN: 978-1630810580). Tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 24
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU