TTT4150 - Navigasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet behandler virkemåte og anvendelser av moderne globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og treghetsnavigasjon (INS).
Emnet gir en oversikt over satellittbaserte radionavigasjonssystem som GPS, GLONASS, GALILEO og BEIDOU, grunnleggende GNSS mottakerdesign, bølgeforplantning i atmosfæren, geodetisk grunnlag for navigasjon og posisjonering, referanse- og koordinatsystemer, samt beregningsmetoder for navigasjon og posisjonering på jordens overflate.
Emnet er tilrettelagt for linje MTEL/MIEL (Elektronikk), men kan også følges av andre studenter med særskilt interesse for navigasjon og posisjonering, f.eks. studenter fra Kommunikasjonsteknologi, Teknisk kybernetikk, Marin teknologi og Geomatikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gjøre studentene kjent med de prinsipper og forutsetninger innen elektronikk, signalbehandling, bølgeforplantning og systemteknikk som ligger til grunn for utforming og anvendelser av navigasjonssystemer.

Kunnskaper:
1. forstå definisjon og realisering av geodetiske referansesystemer, samt grunnleggende koordinattransformasjoner og kartprojeksjoner.
2. analysere grunnleggende navigasjonsberegninger med tilhørende feilforplantning, feildeteksjon, integritetsmonitorering og kvalitetskontroll.
3. forstå virkemåte og grunnleggende beregninger for sentrale land- og satellittbaserte radionavigasjonssystemer.
4. forstå virkemåte og grunnleggende beregninger for anvendelse av treghetsnavigasjonssystemer.
5. anvende Kalmanfilter for integrasjon av ulike navigasjonssensorer i et optimalt navigasjonssystem.

Ferdigheter:
1. kombinere ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering for å løse ulike problemstillinger innen navigasjon.
2. anvende dataverktøy (MATLAB) til å realisere sentrale algoritmer innen navigasjon

Generell kompetanse:
anvende teori for løsning av en praktisk semesteroppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale studenter følger emnet.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Misra P., Enge P. - Global Positioning System, Signals, Measurements and Performance (Revised Second Edition), ISBN: 0970954425. Tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2050 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.