course-details-portlet

TTT4150 - Navigasjonssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet behandler virkemåte og anvendelser av moderne globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) og treghetsnavigasjon (INS). Emnet gir en oversikt over satellittbaserte radionavigasjonssystem som: GPS, GLONASS, GALILEO og BEIDOU, grunnleggende mottakerdesign, bølgeforplantning i atmosfæren, geodetisk grunnlag for navigasjon og posisjonering, referanse- og koordinatsystemer, samt beregningsmetoder for navigasjon og posisjonering på jordens overflate. Emnet er tilrettelagt for linje MTEL/MIEL (Elektronikk), men kan også følges av andre studenter med særskilt interesse for navigasjon og posisjonering, f.eks. studenter fra Kommunikasjonsteknologi, Teknisk kybernetikk, Marin teknologi og Geomatikk.

Læringsutbytte

Emnet skal gjøre studentene kjent med de prinsipper og forutsetninger innen elektronikk, signalbehandling, bølgeforplantning og systemteknologi som ligger til grunn for utforming og anvendelser av moderne navigasjonssystemer.

Kunnskaper:
1. Kandidaten har kunnskap om geodetiske referansesystemer, koordinattransformasjoner og kartprojeksjoner.
2. Kandidaten har detaljert kunnskap om virkemåte og grunnleggende navigasjonsberegninger for satellittbaserte radionavigasjonssystemer.
3. Kandidaten har detaljert kunnskap om virkemåte og grunnleggende navigasjonsberegninger for anvendelse av treghetsnavigasjonssystemer.
4. Kandidaten har kunnskap om estimeringsteknikker (f.eks. Kalmanfilter) for integrasjon av ulike navigasjonssensorer i et optimalt navigasjonssystem.

Ferdigheter:
Kandidaten kan analysere navigasjonsberegninger med tilhørende feilforplantning, feildeteksjon, integritetsmonitorering og kvalitetskontroll.
Kandidaten kan kombinere ferdigheter innen matematikk, statistikk og programmering for å løse fundamentale navigasjonsligninger innen satellitt- og treghetsnavigasjon.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan anvende dataverktøy (f.eks. MATLAB/Python) til å realisere grunnleggende algoritmer for integrasjon av satellitt- og treghetsnavigasjonsystemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet kan bli undervist på engelsk dersom internasjonale studenter følger emnet.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kaplan, E.D., Hegarthy C.J.: Understanding GPS/GNSS, Principles and Applications, 3rd Edition (ISBN: 978-1630810580). Tidsskriftsartikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE2050 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100 02.06.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU