course-details-portlet

TTT4215 - Antenneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 75/100
Arbeider 25/100

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene grundig forståelse av de fundamentale strålingsmekanismene til antenner og derav få oversikt over de spesielle egenskapene til de mest vanlige antennetyper. En skal også skaffe seg en god konstruksjonsbakgrunn for slike antenner samt systemforsåelse for hvordan antennene inngår i ulike radiosystem.
Stikkord: Fundamentale antenneegenskaper. Stråling fra generelle strømkilder i fritt rom. Gruppeantenner. Analyse av noen viktige antennetyper, bl.a. elektrisk små antenner, resonante antenner, bredbåndsantenner og apertureantenner inkludert reflektorantenner. Momentmetoden for beregning av strømfordelingen på trådantenner.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten har
- fundamentale kunnskaper om antenneegenskaper og mekanismer for stråling fra generelle strømkilder i fritt rom.
- inngående kunnskap om hvordan de fundamentale antenneegenskapene bidrar til ytelsen til et radiosystem eller et radiobasert sensorsystem (f.eks radar).
- inngående kunnskap til oppbygning av resonante antenner, gruppeantenner, bredbåndsantenner og apertureantenner inkludert reflektorantenner.
- grunnleggende kunnskap om prinsipper og praktiske metoder for måling av de viktigste antenneegenskaper.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- analysere de viktigste antennetyper og beregne strålingsdiagram for de mest vanlige antennetyper.
- anvende datasimuleringsverktøy for beregning av strømfordelingen på trådantenner samt tilhørende strålingsdiagram og impedansforhold.
- gjennomføre antennemålinger på laboratorium eller i felt for å finne strålingsegenskaper og impedansforhold til antenner.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan
- samarbeide om å gjennomføre datasimuleringsøvinger og praktiske antennemålinger på laboratorium.
- skrive og levere øvingsrapport og labrapport fra laboratoriøvinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske data og laboratorieøvinger. Frivillige regneøvinger. Emnet foreleses på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 75% og skriftlige arbeider 25%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakter) angis med bokstavkarakter.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

C.A. Balanis, "Antenna Theory, Analysis and Design", 4th Ed, Wiley 2016.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering (1)
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Mappevurdering
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 75/100

Utlevering 11.05.2021

Innlevering 11.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 25/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 75/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU