course-details-portlet

TTT4215 - Antenneteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene grundig forståelse av de fundamentale strålingsmekanismene til antenner og derav få oversikt over de spesielle egenskapene til de mest vanlige antennetyper. En skal også skaffe seg en god konstruksjonsbakgrunn for slike antenner samt systemforsåelse for hvordan antennene inngår i ulike radiosystem. Stikkord: Fundamentale antenneegenskaper. Stråling fra generelle strømkilder i fritt rom. Gruppeantenner. Analyse av noen viktige antennetyper, bl.a. elektrisk små antenner, resonante antenner, bredbåndsantenner og apertureantenner inkludert reflektorantenner. Momentmetoden for beregning av strømfordelingen på trådantenner.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har - fundamentale kunnskaper om antenneegenskaper og mekanismer for stråling fra generelle strømkilder i fritt rom. - inngående kunnskap om hvordan de fundamentale antenneegenskapene bidrar til ytelsen til et radiosystem eller et radiobasert sensorsystem (f.eks radar). - inngående kunnskap til oppbygning av resonante antenner, gruppeantenner, bredbåndsantenner og apertureantenner inkludert reflektorantenner. - grunnleggende kunnskap om prinsipper og praktiske metoder for måling av de viktigste antenneegenskaper. Ferdigheter: Kandidaten kan - analysere de viktigste antennetyper og beregne strålingsdiagram for de mest vanlige antennetyper. - anvende datasimuleringsverktøy for beregning av strømfordelingen på trådantenner samt tilhørende strålingsdiagram og impedansforhold. - gjennomføre antennemålinger på laboratorium eller i felt for å finne strålingsegenskaper og impedansforhold til antenner. Generell kompetanse: Kandidaten kan - samarbeide om å gjennomføre datasimuleringsøvinger og praktiske antennemålinger på laboratorium. - skrive og levere øvingsrapport og labrapport fra laboratoriøvinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske data og laboratorieøvinger. Obligatoriske regneøvinger. Emnet foreleses på engelsk eller norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) i august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kunnskap om elektromagnetisme, bølgeutbredelse og vektorberegninger.

Kursmateriell

C.A. Balanis, "Antenna Theory, Analysis and Design", 4th Ed, Wiley 2016.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Telekommunikasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 03.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 13
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU