Bakgrunn og aktiviteter

Main Research Activities:

  • Next Generation Internet
  • Cloud/Edge/Fog Computing
  • Distributed Systems

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

  • Gomes, Andre S.; Sousa, Bruno; Palma, David; Fonseca, Vitor; Zhao, Zhongliang; Monteiro, Edmundo; Braun, Torsten; Simoes, Paulo; Cordeiro, Louis. (2016) Edge caching with mobility prediction in virtualized LTE mobile networks. Future generations computer systems. vol. 70.
  • Gomes, A.; Fonseca, V.; Sousa, B.; Palma, David; Simoes, P.; Monteiro, E.; Cordeiro, L.. (2016) A mobile follow-me cloud content caching model. Proceedings of NOMS 2016 - 2016 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium.
  • Sousa, B.; Zhao, Z.; Karimzadeh, M; Palma, David; Fonseca, V.; Simoes, P.; Braun, Torsten; Berg, H; Pras, Aiko; Cordeiro, L.. (2016) Enabling a Mobility Prediction-Aware Follow-Me Cloud Model. Proceedings 2016 IEEE 41st Conference on Local Computer Networks (LCN) 2016.