TTM4133 - Mobile nett og tjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 3 timer D

Faglig innhold

Introduksjon til kommunikasjon: naturlig kommunikasjon, kunstig kommunikasjon, telekommunikasjon og mobilkommunikasjon. Grunnleggende aspekter av mobilkommunikasjon: kommunikasjonsmodell, komponenter, telekommunikasjonssystem og singnalering, cellekonseptet. Administrasjon av mobilitet. Mobile systemer: GSM, GPRS, UMTS, LTE. Kommunikasjonstjenester over IP nett: SIP, IMS, Over-the-top services.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få en dyp forståelse av konsepter og prinsipper innen mobilitet og mobilkommunikasjon
2) Å få en dyp forståelse av de grunnleggende funksjonene knyttet til mobilitet
3) Å få en dyp forståelse av signalering og IP nett signalering
4) Å få en grunnleggende forståelse av aktuelle mobilkommunikasjonssystemer
5) Å få en grunnleggende forståelse av IP kommunikasjonstjenester

B. Ferdigheter:
1) Å være i stand til å kommunisere og analysere begrepene mobilitet og mobilkommunikasjon
2) Å være i stand til å designe, implementere og bruke mobilkommunikasjonssystemer
3) Å være i stand til å kommunisere og analysere signalering og IP nett signalering
4) Å være i stand til å designe, implementere og bruke IP kommunikasjonstjenester.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og en praktisk oppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektoppgave

Mer om vurdering

Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en praktisk oppgave som har inntil 2 obligatoriske skriftlige innleveringer og teller 30% og skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Skriftlig eksamen gis kun på engelsk. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom en student også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TTM4130 3.7 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 08.06.2018 09:00 E4 , E5 , E6
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.