TTM4905 - Telematikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 15 minutter A
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Det faglige innholdet er avhengig av valgt hovedprofil.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:
1) Å få dyp kunnskap om ingeniørvitenskap brukt som verktøy innen kommunikasjonsteknologiområdet, innen valgt hovedprofil.
2) Å få bred kunnskap om de delene av vitenskap og teknologi som er felles for hele kommunikasjonsteknologiområdet.

B. Ferdigheter:
1) Å kunne gjennomføre analyse, modellering, simulering og design ved å benytte verktøy om ingeniørvitenskap innen kommunikasjonsteknologiområdet på et avansert nivå innen valgt hovedprofil.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med utviklings- og/eller forskningspreg. Som hovedregel skal det være ukentlige møter med veileder. Møter via telefon- eller videokonferanse er akseptabelt. Ansvarlig faglærer (hvis vedkommende ikke er veileder) bør delta på disse møtene minst månedlig. Obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst NY Muntlig eksamen A
Høst NY Oppgave 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen A 24.05.2018 09:00
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.