course-details-portlet

TTM4905 - Kommunikasjonsteknologi, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig presentasjon 15 minutter A
Oppgave 100/100 A

Faglig innhold

Det faglige innholdet er avhengig av valgt hovedprofil.

Læringsutbytte

A. Kunnskap:

1) Å få dybdekunnskap om kommunikasjonsteknologiske løsninger og metoder innen valgt hovedprofil og problemstilling.

2) I kontekst av valgt problemstilling, utvidet kunnskap om det vitenskaplige og teknologiske grunnlaget for hele kommunikasjonsteknologiområdet.

3) Innsikt i hvordan forskningsresultater genereres og rapporteres innen området til valgt problemstilling.

B. Ferdigheter:

1) På et avansert nivå, å kunne gjennomføre analyse, modellering, simulering og/eller design baser på kunnskap om kommunikasjonsteknologiske løsninger og metoder innen valgt hovedprofil.

2) En kritisk og analytisk holdning til eget og andres arbeid og l resultater.

C. Generell kompetanse:

1) Kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler og kontrollerere fremdrift, samt skriftlig og muntlig rapportering.

2) Hente inn kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap og resultater fra egne undersøkelser.

3) Forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder, og få bevissthet om etiske problemstillinger innen forskning og teknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med forsknings- og/eller avansert utviklings-preg. Studenten er selv ansvarlig for metodevalg, teknisk tilnærming, fremdrift, m.v. Til støtte i arbeidet gis veiledning. Som hovedregel skal det være ukentlige møter med veileder; studenten lager utkast til agenda for disse. Møter via telefon- eller videokonferanse er akseptabelt. Ansvarlig faglærer (hvis vedkommende ikke er veileder) bør delta på disse møtene minst månedlig. Obligatorisk muntlig presentasjon av masteroppgaven. Obligatorisk oppmøte hele presentasjonsdagen.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha studierett ved et av de angitte studieprogrammene eller ha en gjestestudentavtale med Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Telematikk
  • IKT
  • Informasjonssikkerhet
  • Kommunikasjonsteknologi
  • Sivilingeniør
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig presentasjon A 01.12.2022 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig presentasjon A 11.05.2023
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU