Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er arkeolog som jobber med arkeologiske snøfonner i Midt-Norge. Jeg er opptatt av alle aspekter av snøfonnarkeologi; fra oppdagelser og dokumentasjon i felt, via undersøkelser og tverrfaglige analyser på labben til publisering og formidling av resultatene.

Jeg var koordinator for det internasjonale Frozen Pasts nettverket og er en av redaktørene for det internasjonale tidskriftet Journal of Glacial Archaeology frem til april 2019. Tidligere prosjekter inkluderer blant annet SPARC prosjektet i samarbeid med NTNU-Vitenskapsmuseet og Åarjelsaemien Tsoevtsh prosjektet i samarbeid med Saemien Sijte med et prosjekt som fokuset her er på kunnskapen rundt bruken av snøfonner i Sørsamiske fjellområder.

Jeg er medlem av UISPP’s HOME (Human Occupations of Mountain Landscapes) Commission og har arranger flere fjell-relaterte sesjoner på ulike internasjonale konferanser.

Undervisningsansvar:

Lederfor NTNUs Programme for Arkeologi (BARK og MARK)

MA og Phd veileding.

Emneansvar:

ARK1001 Introduksjon til arkeologi (22,5 stp) (Med Heidrun Stebergløkken)

ARK1010 Introduksjon til arkeologi for Kulturminneforvaltning (15 stp) (Med Heidrun Stebergløkken)

ARK3321 Praksis (15 stp)

Undervisningsutvkling:

-(2020) Medlem av VR-Learn prosjektet som ledes av Institutt for Geografi, NTNU. Prøveprosjekt om innføring av lavkostnads VR teknologi i store klasser på universitetsundervisning.

- (2019) Leder for DIKU finansiert InternAbroad utvekslingsprosjekt. «The Northern Archaeology and Heritage Exchange Network» arrangerer praksisutvekslinger for Norske studenter i samarbeid med partnere i Canada og USA.

- (2017) Ansvarlig for innføring av droner (UAVs) i undervisningen på ARK programmet på NTNU. Dette omfatter teoretiske, metodiske og praktisk undervisning på -2000 og -3000 nivåene.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin. (2018) The challenge of developing sustainable heritage management and preservation strategies for perennial snow patch artefacts. Contribution of the SPARC Project. Proceedings of the 13th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Florence 2016.
  • Hamill, Jane; Peacock, Elizabeth E.; Callanan, Martin; Vatne, Geir. (2016) The Snow Patch Archaeological Research Cooperation (SPARC): Climate change and vulnerable high mountain heritage artefacts. Proceedings of the 12th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference Istanbul 2013.
  • Callanan, Martin. (2015) Chronological patterns among archaeological finds from snow patches in Central Norway 1914-2011. Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway.
  • Callanan, Martin Eugene. (2010) Northern Snow Patch Archaeology. A Circumpolar Reappraisal : The Legacy of Gutorm Gjessing (1906-1979).

Rapport/avhandling

  • Andreassen, Liss Marie; Callanan, Martin; Saloranta, T.; Kjøllmoen, B.; nagy, Teodor. (2020) FonnSat - Fonner, arkeologi og satellittdata. 2020. ISBN 978-82-410-2078-0. Rapport (Norges vassdrags- og energidirektorat) (41/2020).
  • Foosnæs, Kristin; Stenvik, Lars Fredrik; Callanan, Martin Eugene; Barton, Kevin. (2009) Archaeological Geophysics Workshop. Workshop notes. Stiklestad Nasjonale Kultursenter, 28th & 29th September 2009. 2009.
  • Callanan, Martin Eugene; Bjerck, Hein Bjartmann. (2007) On the Edge - a Survey of Early Mesolithic Informal Tools from Central Norway. 2007.