Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Mine forskingsområder er seismisk avbildning, seismisk modellering, seismisk elastisk full-bølgeform inversjon og numerisk seismologi.

Undervisning

Jeg underviser kurset Seismiske Data (TPG4190) 

CV

Født: 5. Mai 1957

Utdanning:

  • PhD, fysikk, 1991, AVH
  • MSc, fysikk, 1982, AVH

Arbeid:

  • 1982-1989: Forsker, IKU Petroleumsforskning
  • 1989-1991: Stipendiat finansiert av forskningsrådet
  • 1991-2008: Forsker, Staoil forskningssenter
  • 2008-idag: Professor Petroleumsgeofysikk NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner