course-details-portlet

TPG4155 - Anvendt datateknikk i petroleumsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder for numerisk derivasjon og integrasjon, numerisk løsning av ordinære differensialligninger, numerisk løsning av lineære ligningssystemer, numerisk løsning av partielle differensialligninger, og numerisk optimering som anvendes i petroleumsteknologi og geofag.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle ferdigheter i bruk av numeriske teknikker og datamaskin for løsning av tekniske problemer i petroleumsfagene.

Kunnskaper:
Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om numeriske teknikker anvendt på problemstillinger fra petroleumsfagene.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å lage enkel programvare for numerisk løsning av problemstillinger fra petroleumsfagene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamen gir tellende karakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Petroleum Engineering (MSG1)
Petroleum Geosciences (MSG2)
Petroleumsfag (MIPETR)
Petroleumsfag (MTPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram Petroleumsfag (MTPETR eller MIPETR), Petroleum Engineering (MSG1), Petroleum Geosciences (MSG2) eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4040 7.5
TPG5100 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 5

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofag
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 10.12.2020

Innlevering 10.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU