course-details-portlet

TPG4155 - Anvendt datateknikk i petroleumsfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omfatter metoder for numerisk derivasjon og integrasjon, numerisk løsning av ordinære differensialligninger, numerisk løsning av lineære ligningssystemer, numerisk løsning av partielle differensialligninger, og numerisk optimering som anvendes i petroleumsteknologi og geofag. Enkle teknikker for maskinlæring er også inkludert.

Læringsutbytte

Emnet skal utvikle ferdigheter i bruk av numeriske teknikker og datamaskin for løsning av tekniske problemer i petroleumsfagene.

Kunnskaper: Studentene skal ha grunnleggende kunnskaper om numeriske teknikker anvendt på problemstillinger fra petroleumsfagene. Grunnleggende forståelse av energiforbruk og miljømessige implikasjoner av numeriske beregninger skal også tilegnes.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å lage enkel programvare for numerisk løsning av problemstillinger fra petroleumsfagene.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjekt
  • Øvinger

Mer om vurdering

Dersom undervisningen gis på engelsk, gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram Geoscience and Georesources (MSGEOS), Petroleumsfag (MTPETR), Petroleum Engineering (MSG1), Petroleum Geosciences (MSG2), eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Forelesningsnotater.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG4040 7.5
TPG5100 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsgeofag
  • Petroleumsteknologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 14
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU