Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er PhD-stipendiat på Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) og jobber med post-kvante kryptografi, spesielt nøkkelutvekslinger. Vår forskningsgruppe er NaCl (NTNUs Applied Cryptography Lab), som er en samarbeid mellom IIK og Institutt for matematiske fag. 

I 2020-2021 er jeg medlem i fakultetsstyret og ansettelsesutvalget ved IE, som representant fra de midlertidige vitenskapelige ansatte.

Før jeg begynte på NTNU var jeg student ved Eindhoven University of Technology hvor jeg fikk en ingeniørgrad i Computer science and engineering.