Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en PhD stipendiat på Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK) som arbeider med post-kvante kryptografi, spesielt nøkkelutvekslinger. Vår forskningsgruppe er NaCl (NTNUs Applied Cryptography Lab), som er en samarbeid mellom IIK og Institutt for matematiske fag. 

Før jeg begynte på NTNU var jeg student ved Eindhoven University of Technology hvor jeg fikk en ingeniørgrad i Computer science and engineering.