Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsområde

 • Bærekraftig byggeri og infrastruktur
 • Miljøsystemanalyser (LCA, MFA, BREEAM)
 • Bygnings Informasjon Modeller (BIM)
 • Bygningsmaterialer

Undervisning

 • TBA 4171 Bygnings og materialteknikk, videregående kurs
 • TBA 4859 SIMsalaBIM
 • BA 8107 Bærekraftig Infrastruktur
 • Veiledning av prosjektoppgaver (9.semester) og masteroppgaver (10.semester)

Eksempler på masteroppgaver:

 • A path to BIM-based LCA for whole buildings (2011)
 • Miljøvurdering av gjenvinningsalternativer for returvirke (2011)
 • Life Cyle Asessment of an Active House (2012)
 • Implementering av av BIM i bærekraftig opppgradering av bygninger (2012)
 • Miljøoptimal oppgradering av eksisterende boliger (2014)
 • Investigating the "CO2" premium for Building Height (2015)
 • Life cycle assessment of Electrification of Heavy Duty Vehicles (2017)
 • Værbeskyttet bygging under telt (2017)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner