Bakgrunn og aktiviteter

Medlem av Senter for helsefremmende forskning NTNU https://www.ntnu.no/chpr

Medlem av forskningsgruppen Aldring og eldres helse ved Institutt for samfunnsmedisn og sykepleie https://www.ntnu.no/ism/aldring#/view/about

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Aglen, Bjørg; Schnell Husby, Vigdis. (2016) Fast-track behandlingslinjer er helsefremmende for pasienter som skal opereres for slitasje i kne- og hofteledd. Helsefremming i Spesialisthelsetjenesten.
  • Aglen, Bjørg. (2014) Selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Helsefremming i kommunehelsetjenesten.