Bakgrunn og aktiviteter

Petter Andreas Bergh er professor ved Institutt for matematiske fag, hvor han tilhører algebragruppen. Han har en cand.scient og en doktorgrad i matematiske fag fra NTNU.

Se engelsk side for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner