Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt / arbeidsområde

Jeg har ansvar for Master i medisinsk bildeteknologi og Videreutdanning i MR. Forskningsaktiviteten min er med MRS og MRI som sentrale metoder, i hovedsak på betennelsessykdommer som psoriasis og psoriasis artritt. I et prosjekt skal vi studere effekter av vekttap på psoriatisk sykdom. Målet med denne forskningen er å kunne forstå og forklare molekylære mekanismer i samspillet mellom fettvev og psoriatisk sykdom. Dette skal vi gjøre gjennom bred molekylær profilering og inetervensjon som gir vekttap.

(Under arbeid: web-side med MR-teori: http://folk.ntnu.no/beathesi/).

Kompetanse 

Kjemiker, med doktorgrad i medisinsk teknologi fra NTNU. Lang erfaring med MR-spektroskopiske analyser av væsker og vevsprøver, i hovedsak mot kreft og andre medisinske problemstillinger.

Bakgrunn

Arbeidserfaring:

2016 -          Førsteamanuensis ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap

2014 - 2015: Førsteamanuensis ved HiST, Fakultet for helse og sosialvitenskap

2011 - 2014: Førsteamanuensis ved HiST, Avdeling for teknologi 

2005 - 2011: Postdoktor, forsker og koordinator ved NTNU, Det medisinske fakultet

2003 - 2004: Stipendiat ved St. Olavs Hospital

1997 - 2003: Forsker og stipendiat ved SINTEF Unimed

Utdanning:

2004: PhD Medisinsk teknologi (NTNU)

1996: MsC i kjemi (NTNU)

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner