course-details-portlet

RAT3001 - Introduksjon til medisinsk bildeteknologi

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer ALLE

Faglig innhold

Prinsipielle egenskaper for medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker. Klinisk anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytter:

Studenten:

Kunnskaper:
- Har bred kunnskap om prinsipielle egenskaper for ulike medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker
- Har bred kunnskap om anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi

Ferdigheter:
- Kan vurdere indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi for ulike medisinske bildeteknologier

Generell kompetanse:
- Har innsikt i virkemåte for utstyret som brukes ved bildeteknologiske undersøkelser
- Kan diskutere sentrale tekniske og etiske problemstillinger i faglige og tverrfaglige team
- Har innsikt i klinisk nytte for ulike medisinske bildeteknologier

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt 1 samling på 2-4 dager i høstsemesteret, og studentene har 4 obligatoriske aktiviteter. Alle lærings-ressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave
  • Oppgave

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)

Kursmateriell

Læringsmateriell vil bli presentert ved oppstart av kurset

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT6000 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Radiografi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 09:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU