course-details-portlet

RAT3001 - Introduksjon til medisinsk bildeteknologi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Prinsipielle egenskaper for medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker. Klinisk anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi.

Læringsutbytte

En kandidat som har fullført emnet skal ha følgende læringsutbytter:

Kunnskaper:

 • Har bred kunnskap om prinsipielle egenskaper for ulike medisinske bildeteknologier og avbildningsteknikker
 • Har bred kunnskap om anvendelse, indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi

Ferdigheter:

 • Kan vurdere indikasjoner, risikofaktorer, etiske utfordringer, styrker og svakheter teknisk og for fremstilling av anatomi og patologi for ulike medisinske bildeteknologier

Generell kompetanse:

 • Har innsikt i virkemåte for utstyret som brukes ved bildeteknologiske undersøkelser
 • Kan diskutere sentrale tekniske og etiske problemstillinger i faglige og tverrfaglige team
 • Har innsikt i klinisk nytte for ulike medisinske bildeteknologier

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med elektronisk innlevering. Det vil bli avholdt én samling på to til fire dager i høstsemesteret, og studentene har fire obligatoriske aktiviteter. Alle læringsressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)

Kursmateriell

Læringsmateriell vil bli presentert ved oppstart av kurset

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU