Bakgrunn og aktiviteter

Ansvarsområde

Førsteamanuensis i Høyytelse digitale system.

Arbeidsoppgaver

Del av lærerlaget for ingeniørstigen i de fire første semestrene på det femårige studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon (ELSYS). 

Emnekoordinator for TFE4205 Studentdefinert utviklingsprosjekt.

I 2020 var jeg også emnekoordinator for TFE4101 Krets- og digitalteknikk, og underviste digitaldelen.

Studieveileder for  ELSYS og de to-årige internasjonale masterprogrammene Electronic Systems Design og Erasmus Mundus master programme in Embedded Computing Systems, som er et samarbeid mellom Technische Universität Kaiserslautern, University of Southampton, Politechnico de Torino og NTNU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Finanger, Valdemar; Kvakland, Ingrid; Metlie, Roger; Larsen, Bjørn B.; Kristensen, Kurt-Even. (2007) Vurdering rundt studieretning Elektronikk og Teleteknikk. 2007.

Andre

 • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2017) Teoriforståing og identitetsbygging gjennom praktisk designarbeid. MNT-konferansen 2017 . Universitets- og høgskolerådet, UHR ved fagstrategiske enhet; Oslo. 2017-03-30 - 2017-03-31.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Teaching Freshmen Engineering Communication. 11th European Workshop on Microelectronics Education (EWME) ; Southampton. 2016-05-11 - 2016-05-13.
 • Lundheim, Lars Magne; Ekman, Torbjörn; Gajic, Bojana; Larsen, Bjørn B.; Tybell, Per Thomas Martin. (2016) Early Innovation Projects: First Experiences from the Electronic Engineering Ladder at NTNU. 2016 12th International CDIO Conference ; 2016-06-12 - 2016-06-16.
 • Lundheim, Lars; Tybell, Thomas; Larsen, Bjørn B.; Ekman, Torbjörn. (2015) Den elektroniske ingeniørstigen – En tiltakspakke for mestring og identitetsbygging. MNT-konferansen 2015 . Nasjonalt senter for realfagsrekruttering; Bergen. 2015-03-18.
 • Larsen, Bjørn B.; Lundheim, Lars Magne. (2014) The Electronic Engineering Step Ladder. 10th European Workshop on Microelectronics Education . Tallinn University of Technology; Tallinn. 2014-05-14 - 2014-05-16.
 • Sandvoll, Mats; Boyd, Colin Alexander; Larsen, Bjørn B.. (2014) PassCue: the Shared Cues System in Practice. The 7 th International Conference on Passwords ; Trondheim. 2014-12-08 - 2014-12-10.
 • Frances, Jordi; Birkeland, Roger; Larsen, Bjørn B.. (2013) CubeSat Space Protocol on an RF Link. 5th European CubeSat Symposium . IAA og von Karman Institute for Fluid Dynamics; Brussel. 2013-06-03 - 2013-06-06.
 • Larsen, Bjørn B.. (2012) 11 years of Experts in teamwork at NTNU. European Workshop on Microelectronic Education 2012 ; Grenoble. 2012-05-09 - 2012-05-11.
 • Palanichamy, Manikandan; Aas, Einar Johan; Larsen, Bjørn B.. (2011) A Programmable BIST with Macro and Micro codes for Embedded SRAMs. 9th IEEE East-WESTest Design & Test Symposium . IEEE; Sevastopol. 2011-09-09 - 2011-09-12.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2011) An enhanced Path Delay Fault Simulator for Combinational Circuits. 14th Euromicro Conference on Digital System Design 2011 . IEEE; University of Helsinki, Oulu, Finland. 2011-08-31 - 2011-09-02.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Experiments with ABIST Test Methodology Applied to Path Delay Fault Testing. 8th IEEE East-WESTest Design & Test Symposium . IEEE; St. Petersburg,. 2010-09-17 - 2010-09-20.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Path-Delay Fault testing in Embedded Content Addressable Memories. 13th Euromicro Conference On Digital System Design 2010 . IEEE; Lille. 2010-09-01 - 2010-09-03.
 • Palanichamy, Manikandan; Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2010) Test of Embedded Content Addressable Memories. International Symposium on Electronic System Design 2010 . IEEE; Bhubaneswar. 2010-12-20 - 2010-12-22.
 • Aas, Einar Johan; Larsen, Bjørn B.; Hammari, Elena. (2008) Cryptographic Design Project. 7th European Workshop on Microelectronics Education . Budapest University of Technology and Economics; Budapest. 2008-05-28 - 2008-05-30.
 • Larsen, Bjørn B.; Cenkeramaddi, Linga Reddy; Typpö, Jukka Tapio. (2007) Readout and Control Circuit for a Four Pixel Digital Camera as Semester Project. 2007 International Conference on Microelectronics System Education . IEEE Computer Society; San Diego, California. 2007-06-03 - 2007-06-04.
 • Larsen, Bjørn B.. (2005) Experts in Team Interdisciplinary project. 2005 International Conference on Microelectronic Systems Education . IEEE Computer Society; Anaheim, Ca. 2005-06-12 - 2005-06-13.
 • Larsen, Bjørn B.; Aas, Einar Johan. (2003) Peer Evaluation - Kompisevaluering. Undervisning og evaluering i en ny tid . [Mangler data]; Bergen. 2003-04-29.