course-details-portlet

TFE4205 - Studentdefinert utviklingsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenten anvender sin fagkunnskap innen Elektronisk systemdesign og innovasjon for å utvikle løsninger for en organisasjon eller bedrift som også tar ansvar for å kvalitetssikre prosessen. Emnet gir en faglig forankring av utviklingsprosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om metoder og verktøy for å gjennomføre et utviklingsprosjekt innen Elektronisk systemdesign.

Ferdigheter:

Studenten skal ha ferdigheter i å kunne

 • vurdere realistiske ytelseskrav til et elektronisk system.
 • designe og fremstille et fungerende elektronisk system.
 • dokumentere det ferdige systemet.

Generell kompetanse:

Basert på sin fagkompetanse innen Elektronisk systemdesign og innovasjon skal studenten få erfaring med å

 • løse et avansert problem for en krevende kunde.
 • kommunisere med organisasjonen og andre involverte.
 • presentere løsningen for fagfeller.
 • dokumentere løsningen på en ingeniørmessig måte slik at det kan vedlikeholdes og videreutvikles av andre.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med veiledning, med obligatorisk deltakelse. Oppfølging av obligatoriske aktiviteter i emnet gjøres av faglig veileder.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Problemdefinisjon
 • Fremdriftsrapporter
 • Demonstrasjon og presentasjon av produktet
 • Dokumentasjon av produktet

Mer om vurdering

For å bli vurdert Bestått må følgende være oppfylt:

 • Kandidaten skal ha levert fremdriftsrapporter i tide gjennom hele semesteret.
 • Produktet skal kunne demonstreres og oppføre seg i henhold til gjeldende spesifikasjoner.
 • Produktet skal være dokumentert på en måte som i tilstrekkelig grad legger til rette for fremtidig drift og vedlikehold, reparasjon og modifikasjon, og videreutvikling.

Forkunnskapskrav

Studenten skal normalt ha gjennomført tredje årskurs ved studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon, eller tilsvarende.

Studenter som ønsker å ta emnet, må finne en faglærer ved Institutt for elektroniske systemer som kan være veileder. Faglæreren avgjør om prosjektet passer inn i emnet. Dette må være avtalt før emnet kan velges på Studentweb.

Kursmateriell

Defineres etter behov.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Anvendt elektroteknikk
 • Elektronikk og telekommunikasjon
 • Signalbehandling
 • Fysikalsk elektronikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Innlevering
18.12.2022


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Innlevering
07.05.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU