course-details-portlet

TFE4205 - Studentdefinert utviklingsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Studenten skal anvende sin fagkunnskap innen Elektronisk systemdesign og innovasjon for å utvikle løsninger for en organisasjon eller bedrift som også tar ansvar for å kvalitetssikre prosessen. Emnet gir en faglig forankring av utviklingsprosjektet.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten skal ha kunnskap om metoder og verktøy for å gjennomføre et utviklingsprosjekt innen Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Ferdigheter:
Studenten skal ha ferdigheter i å kunne
- vurdere realistiske ytelseskrav til et elektronisk system.
- designe og fremstille et fungerende elektronisk system.
- dokumentere det ferdige systemet.

Generell kompetanse:
Basert på sin fagkompetanse innen Elektronisk systemdesign og innovasjon skal studenten få erfaring med å
- løse et avansert problem for en krevende kunde.
- kommunisere med organisasjonen og andre involverte.
- presentere løsningen for fagfeller.
- dokumentere løsningen på en ingeniørmessig måte slik at det kan vedlikeholdes og videreutvikles av andre.

Læringsformer og aktiviteter

Individuelt arbeid med veiledning, med obligatorisk deltakelse. Oppfølging av obligatoriske aktiviteter i emnet gjøres av veileder.

Obligatoriske aktiviteter:
- Problemdefinisjon
- Fremdriftsrapporter
- Demonstrasjon og presentasjon av løsningen
- Dokumentasjon av løsningen

Forkunnskapskrav

Studenten skal normalt ha gjennomført tredje årskurs ved studieprogrammet Elektronisk systemdesign og innovasjon eller tilsvarende.

Studenter som ønsker å ta emnet, må finne en faglærer ved Institutt for elektroniske systemer som kan være veileder. Faglæreren avgjør om prosjektet passer inn i emnet. Dette må være avtalt før emnet kan velges.

Kursmateriell

Defineres etter behov.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Fordypningstimer: 12

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2020

Fordypningstimer: 12

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektronikk og telekommunikasjon
  • Elektro-optikk/bio-optikk
  • Signalbehandling
  • Fysikalsk elektronikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU