course-details-portlet

AAR4620 - Arkitekturprosjektering med lys og farger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 100/100

Faglig innhold

Spesielt fokus vil bli lagt for virkning av lys og farger i arkitektoniske rom; lys i interiører og farge i eksteriører. Utstillingsrom bygges i full-skala som den første oppgaven. Vertikalt lys i arkitektur vil bli studert i den andre oppgaven. Semesteroppgaven varierer fra år til år, som respons på samfunnsaktuelle problemstillinger, eksempelvis byfortetning eller rehabilitering av bygningsvolum.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:
Kompetanse i generell prosjektering av arkitektoniske rom med vekt på sammenheng mellom funksjon og estetikk i prosjektering, naturlig/kunstig lys og farger.
Ferdighet: prosjekteringmetodikk av lysfordeling i rom ved hjelp av skala-modeller, fotografering av skala-modeller og utarbeidelse av fargeskjema.
Generell kompetanse i arkitekturprosjektering.

Læringsformer og aktiviteter

Emne vil ha variert undervisningsform fra forelesninger og seminarer til modellstudier i lyslaboratoriet og full-skala forsøk i romlaboratoriet. Faget forankres i en selvstendig arkitektonisk prosjekteringsoppgave.

Mer om vurdering

Ved utsatt vurdering basert på prosjektarbeider, må det leveres et nytt eller revidert arbeid i emnet innen en tidsfrist, fastsatt av emneansvarlig.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Kurset baseres på form og farge-undervisningen ved NTNU. Emnet forutsettes tatt samtidig med kunnskapsemnet AAR4850 Lys og belysning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, form og farge
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Øving 100/100

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 14:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Øving 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU