course-details-portlet

AAR4620 - Arkitekturprosjektering med lys og farger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Spesielt fokus vil bli lagt for virkning av lys og farger i arkitektoniske rom; lys i interiører og farge i eksteriører. Utstillingsrom bygges i full-skala som den første oppgaven. Vertikalt lys i arkitektur vil bli studert i den andre oppgaven. Semesteroppgaven varierer fra år til år, som respons på samfunnsaktuelle problemstillinger, eksempelvis byfortetning eller rehabilitering av bygningsvolum. Bærekraft adresseres gjennom estetisk til tilnærming til, og bevaring av, eksisterende bygningsmasse og oppmuntring til bærekraftige materialvalg og sirkularitet i ressursgjenbruk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha: Kompetanse i generell prosjektering av arkitektoniske rom med vekt på sammenheng mellom funksjon og estetikk i prosjektering, naturlig/kunstig lys og farger. Ferdighet: prosjekteringmetodikk av lysfordeling i rom ved hjelp av skala-modeller, fotografering av skala-modeller og utarbeidelse av fargeskjema. Generell kompetanse i arkitekturprosjektering.

Læringsformer og aktiviteter

Emne vil ha variert undervisningsform fra forelesninger og seminarer til modellstudier i lyslaboratoriet og full-skala forsøk i romlaboratoriet. Faget forankres i en selvstendig arkitektonisk prosjekteringsoppgave.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet gjennomføres som mappevurdering med justerende muntlig. Mappen skal inneholde digitalt hefte med fagmessige utførte arkitekttegninger, illustrasjoner, beskrivende tekst og modellfotografier som dokumenterer det avsluttende prosjektarbeidet i emnet. Det digitale heftet leveres samlet til sensurering innen den oppgitte fristen. Ved justerende muntlig eksamen skal studenten gjennomføre en muntlig presentasjon av prosjektarbeidet for sensor. Retten til å levere til eksamen forutsetter at obligatoriske øvinger er godkjent.

Utsatt eksamen gjennomføres i påfølgende semester, slik at studenter som har dokumentert gyldig forfall/stryk ved forrige ordinære eksamen, har mulighet til å gjennomføre normal studieprogresjon.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR)
Arkitektur (MAAR2)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Kurset baseres på form og farge-undervisningen ved NTNU. Emnet forutsettes tatt samtidig med kunnskapsemnet AAR4850 Lys og belysning.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.06.2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Byggekunst, form og farge
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
23.11.2023

Innlevering
30.11.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Utlevering
02.02.2024

Innlevering
09.02.2024


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU