AAR4850 - Lys og belysning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 C

Faglig innhold

Hovedbegrepene innenfor fotometri og lysteknikk, grunnleggende fotometriske lover, øyets reaksjon på lys og de viktigste synsfaktorene for arbeidsplassbelysning, dagslys som lyskilde, dagslysdata og -beregninger i henhold til Byggeforskrift, dagslysets betydning for helse og trivsel, oversikt over elektriske lyskilder og deres egenskaper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:
Kunnskap om visuell persepsjon, fotometriske lover, dagslys som lyskilde, og om dagslysprosjektering, -måling og -evaluering.
Ferdighet i utforming av belysning i bygninger på et prinsipiell nivå, med hovedvekt på dagslys, kvantitativ og kvalitativ evaluering av visuell miljø i bygninger.
Generell kompetanse: samarbeidsrelasjon med lystekniske konsulenter i arkitektpraksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer, demonstrasjoner, ekskursjon, laboratorieøvinger i kunstig himmel og kunstig sol.
Kurset undervises i en konsentrert form i begynnelsen av semestret. Eksamen er i begynnelsen av oktober.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsarbeider

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende. Påmeldingsfrist: 1. juni.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.