course-details-portlet

AAR4850 - Lys og belysning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter C

Faglig innhold

Hovedbegrepene innenfor lys-teknikk, grunnleggende fotometriske lover, øyets reaksjon på lys og de viktigste syns-faktorene. Dagslys som lyskilde, dagslysdata og -beregninger i henhold til forskrifter og standarder, dagslysets betydning for det visuelle miljø, helse og trivsel, oversikt over elektriske lyskilder og deres egenskaper.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:
Kunnskap om visuell persepsjon, fotometriske lover, dagslys som lyskilde, og om dagslysprosjektering, -måling og -evaluering.
Ferdighet i utforming av belysning i bygninger på et prinsipiell nivå, med hovedvekt på dagslys, kvantitativ og kvalitativ evaluering av visuell miljø i bygninger.
Generell kompetanse: samarbeidsrelasjon med lystekniske konsulenter i arkitektpraksis.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer, demonstrasjoner, ekskursjon, laboratorieøvinger i kunstig himmel og kunstig sol.
Kurset undervises i en konsentrert form i begynnelsen av semestret. Eksamen er i begynnelsen av oktober.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsarbeider

Mer om vurdering

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR) - enkelte retninger
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur (PHAAR)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU