course-details-portlet

AAR4850 - Lys og belysning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Hovedbegrepene innenfor lys-teknikk, grunnleggende fotometriske lover, øyets reaksjon på lys og de viktigste syns-faktorene. Dagslys som lyskilde, dagslysdata og -beregninger i henhold til forskrifter og standarder, dagslysets betydning for det visuelle miljø, helse og trivsel, oversikt over elektriske lyskilder og deres egenskaper. Belysning i bærekraftig arkitektur.

Ved valg av fordypningsområdet Lys og farge innen AAR4680 Sirkulær Studio - Bygninger, er AAR4850 - Lys og belysning et obligatorisk kunnskapsemne.

Læringsutbytte

Etter gjennomført kurs skal studentene ha:

Kunnskap om visuell persepsjon, betydningen av lys for helse, fotometriske begreper, dagslys som lyskilde, elektriske lyskilder, og om dagsstrategier, systemmer og -prosjektering, -måling og -evaluering,

Ferdighet i utforming av belysning i bygninger på et prinsipielt nivå, med hovedvekt på dagslys og bærekraft, samt kvantitativ og kvalitativ evaluering av visuelt miljø i bygninger.

Generell kompetanse å utnytte kompetansen til å heve kvaliteten på arkitektonisk utforming og å kunne samarbeide med lystekniske rådgivere og andre fagfolk, spesielt om problemstillinger som er relevante for det visuelle miljøet og bærekraftig arkitektur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminarer, demonstrasjoner, laboratorieøvinger i kunstig himmel og kunstig sol. Kurset undervises i en konsentrert form i begynnelsen av semestret. Eksamen er i begynnelsen av oktober.

Emneansvarlig skal ved semesterstart informere studentene om det gjennomføres en frivillig ekskursjon. Studenter som deltar på frivillige ekskursjoner, må regne med å betale egenandel. Studenter som ikke deltar på frivillige ekskursjoner, vil få tilbud om et alternativt undervisningsopplegg.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsarbeider

Mer om vurdering

Muntlig: Karakterregel: A-F Varighet: 30 minutter

Hjelpemiddel: Ingen hjelpemidler er tillatt.

Øvingsarbeider: Karakterregel: Godkjent

Utsatt eksamen legges normalt til neste ordinære eksamensperiode.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Arkitektur (MAAR) - enkelte retninger
Arkitektur (MAAR2)
Arkitektur (PHAAR)
Sustainable Architecture (MSSUSARC)

Forkunnskapskrav

Minimum tre års grunnundervisning i arkitektur eller tilsvarende.

Kursmateriell

Daylight design of buildings, Nick Baker and Koen Steemers

Dagslys i bygninger, Lyskultur 21/98

Den grafiske metoden og forelesningsmateriale, B. Matusiak

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Arkitekturteori og -metode
  • Arkitektur
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for arkitektur og teknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU