Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IDI siden august 2018. Før det jobbet jeg ti år som forsker og forskningsleder ved SINTEF Digital, og før det syv år som forsker og prosjektleder ved Telenor R&D. Jeg har en bi-stilling ved SINTEF Digital som seniorforsker.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser systemutviklingsprosesser på bachelornivå, og forskningsmetoder på masternivå. Jeg veileder også masterstudenter som forsker på case fra digitalisering, ofte fra offentlig sektor.

Programvareutvikling

PU-faget TDT4140.

Forskningsmetoder

Metodefagene IT3010, DT8111, og TDT39.

Veiledning master

Avsluttede masteroppgaver.

Nåværende masteroppgaver.

Veiledning PhD

Jeg er veileder for Hamid, og biveileder for Nana, Stefan og Anne.

 

Forskning

Jeg forsker på deltakende digitaliseringsprosesser, spesielt innen offentlig sektor og offentlige helse- og velferdstjenester, datastøttet samarbeid, informasjonssystemer, digitale plattformer, og digital styrking (empowerment).

Prosjekter og forskningsnettverk

PlatVel

Bruk av Helseplattformen i kommunale helse- og velferdstjenester.

SMED

Ledes av SINTEF Digital. Offentlige anskaffelser som innovasjon.

NTNU-NAV samarbeid

Samarbeid med mål om å øke innovasjon i NAV.

Smidig.org

Geminisenter i samarbeid med SINTEF og UiO.

Digital transformation

Geminisenter med SINTEF og UiO.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Farshchian, Babak A.; Sætertrø, Hilde; Stålaker, Marianne. (2020) Experiences from an Interpretative Case Study of Innovative Public Procurement of Digital Systems in the Norwegian Public Sector. EASE '20: Proceedings of the Evaluation and Assessment in Software Engineering.
  • Hochwarter, Stefan; Farshchian, Babak A.. (2020) Scaling Participation - What Does the Concept of Managed Communities Offer for Participatory Design?. PDC '20: Proceedings of the 16th Participatory Design Conference 2020 - Participation(s) Otherwise - Volume 2.
  • Vilarinho, Thomas; Farshchian, Babak A.; Floch, Jacqueline; Hansen, Ole Gunhildsberg. (2019) Participatory Ideation for Gamification: Bringing the User at the Heart of the Gamification Design Process. Human-Centered Software Engineering: 7th IFIP WG 13.2 International Working Conference, HCSE 2018, Sophia Antipolis, France, September 3–5, 2018, Revised Selected Papers.
  • Farshchian, Babak A.; Vilarinho, Thomas. (2017) Which Mobile Health Toolkit Should a Service Provider Choose? A Comparative Evaluation of Apple HealthKit, Google Fit, and Samsung Digital Health Platform. Ambient Intelligence : 13th European Conference, AmI 2017, Malaga, Spain, April 26–28, 2017, Proceedings.
  • Skinstad, Thor Jarle J.; Farshchian, Babak A.. (2016) Empowerment or concealed compliance?: A review of literature on mobile ICT solutions for patient empowerment. PETRA '16 : Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Corfu, Island, Greece — June 29 - July 01, 2016.
  • Thomassen, Hanne Ekran; Farshchian, Babak A.. (2016) A technology-enhanced service for person-centered dementia care: Preliminary results from a field trial. PETRA '16 : Proceedings of the 9th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Corfu, Island, Greece — June 29 - July 01, 2016.