Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IDI siden august 2018. Før det jobbet jeg ti år som forsker og forskningsleder ved SINTEF Digital, og før det syv år som forsker og prosjektleder ved Telenor R&D. Jeg har en bi-stilling ved SINTEF Digital som seniorforsker.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser systemutviklingsprosesser på bachelornivå, og forskningsmetoder på masternivå. Jeg veileder også masterstudenter som forsker på case fra digitalisering, ofte fra offentlig sektor.

Programvareutvikling

PU-faget TDT4140.

Forskningsmetoder

Metodefagene IT3010, DT8111, og TDT39.

Veiledning master

Avsluttede masteroppgaver.

Nåværende masteroppgaver.

Veiledning PhD

Jeg er veileder for Hamid, og biveileder for Nana, Stefan og Anne.

 

Forskning

Jeg forsker på deltakende digitaliseringsprosesser, spesielt innen offentlig sektor og offentlige helse- og velferdstjenester, datastøttet samarbeid, informasjonssystemer, digitale plattformer, og digital styrking (empowerment).

Prosjekter og forskningsnettverk

PlatVel

Bruk av Helseplattformen i kommunale helse- og velferdstjenester.

SMED

Ledes av SINTEF Digital. Offentlige anskaffelser som innovasjon.

NTNU-NAV samarbeid

Samarbeid med mål om å øke innovasjon i NAV.

Smidig.org

Geminisenter i samarbeid med SINTEF og UiO.

Digital transformation

Geminisenter med SINTEF og UiO.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport