Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har vært ansatt som førsteamanuensis ved IDI siden august 2018. Før det jobbet jeg i ti år som forsker og forskningsleder ved SINTEF Digital, og før det syv år som forsker og prosjektleder ved Telenor R&D.

Undervisning og veiledning

Jeg underviser forskningsmetoder på master- og PhD-nivå. Jeg veileder masterstudenter som forsker på case innen digitalisering, ofte fra offentlig sektor.

Programvareutvikling

PU-faget TDT4140. (Sammen med Torgeir Dingsøyr).

Forskningsmetoder

Metodefagene IT3010, DT8111, og TDT39. (Sammen med Tangni Cunningham Dahl-Jørgensen og Hamid Mehmood).

Veiledning master

Avsluttede masteroppgaver.

Nåværende masteroppgaver.

Veiledning PhD

Jeg er veileder for Hamid, og biveileder for Nana, Stefan og Anne.

 

Forskning

Jeg forsker på deltakende og bærekraftige digitaliseringsprosesser, spesielt innen offentlig sektor og offentlige helse- og velferdstjenester, datastøttet samarbeid, informasjonssystemer, digitale plattformer, og digital styrking (empowerment).

Prosjekter og forskningsnettverk
Bærekraftig digitalisering Prosjekt innenfor NTNUs bærekraftssatsing

PlatVel

Bruk av Helseplattformen i kommunale helse- og velferdstjenester.

NTNU-NAV samarbeid

Samarbeid med mål om å øke innovasjon i NAV.

Smidig.org

Geminisenter i samarbeid med SINTEF og UiO.

Digital transformation

Geminisenter med SINTEF og UiO.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport