PlatVel (Plattform for kommunale helse- og velferdstjenester)

Satsning fra 2019 - 2023

PlatVel (Plattform for kommunale helse- og velferdstjenester)

I prosjektet PlatVel er vi interessert i å utforske hvordan Helseplattformen, og plattformmodeller generelt, kan brukes av Enhet for ergoterapitjenester i Trondheim kommune for å eliminere "tidstyver", koordinere arbeid tvers av bydeler, dele informasjon på en sikker måte, og standardisere og kvalitetssikre forløp for oppfølging av brukere/publikum.

PlatVel skal skape ny kunnskap om innføring og drift av digitale plattformer i kommunal sektor. Plattformmodeller er en av få empirisk vellykkede modeller for storskala digitalisering. Verdens største firmaer, som Google, Facebook og Microsoft, har vokst gjennom strategisk anvendelse av plattformmodeller. Plattformmodeller brukes av NAV, Brønnøysundregistrene, og Helse Norge. Men plattformer trenger tilpasning til omgivelser og økosystemet de skal operere i. "Kommune som plattform" er et forskningsfelt hvor det finnes knapt med empiri i Norge og internasjonalt. Kommunale plattformer vil potensielt effektivisere og skalere opp tjenestetilgang, men vil samtidig bringe med seg nye utfordringer som personvern, helhetlig tjenestetenking, førstelinjehåndtering, krav fra offentlige anskaffelser, osv. Helseplattformen i Midt-Norge er en viktig samarbeidspartner for PlatVel. Kunnskap fra PlatVel vil vær viktig for innføringen av Helseplattformen i Trondheim kommune og andre kommuner.

 

Informasjon om prosjektet

PlatVel er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune enhet for ergoterapitjenester.

 • Partnere: NTNU, Trondheim kommune.
 • Varighet: 2019-2023.
 • Prosjektleder: Babak Farshchian.

 

 

 • Trondheim kommune ved Enhet for Ergoterapitjenester.
 • NTNU ved Institutt for datateknikk og informatikk.

Institutt for datateknikk og informatikk

 • Yngve Dahl.
 • Babak Farshchian (prosjektleder).
 • Stefan Hochwarter.
 • Eric Monteiro.

Trondheim kommune

 • Cecilie Nervik.
 • Selma Lund.
 • Klara Borgen.

Universitetskommune

 • Pernille Thingstad.

Publikasjoner

Kommer...

Prosjektet er registrert i Cristin.

Våre nyheter formidles via Twitter. Følg @PlatVelNTNU. Du kan også kontakte prosjektleder Babak Farshchian.