course-details-portlet

DT8111 - Metoder for empirisk forskning innen IT og digitalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 A

Faglig innhold

Faget er lik masteremnet IT3010 men har mer avanserte krav for PhD studenter. Emnet undervises hver vår. Emnet gir innblikk i de viktigste forskningsmetodiske problemstillingene innenfor IT og digitalisering. Problemstillinger knyttet til empirisk forskning, forskningsdesign, datainnsamling og analyse vil bli behandlet. Kurset gir innsikt i flere av de mest brukte metodene: Case studier, design-orienterte metoder, survey-metoden, eksperimenter. Emnet gir også innføring i etiske aspekter ved forskning, planlegging og gjennomføring av forskningsstudier, skriving og revidering av vitenskapelige artikler, og fagfellevurdering.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal tilegne seg kunnskap om: •

 • Det grunnleggende om design av empiriske studier.
 • Prinsipper for valg av datainnsamling og analysemetoder for empiriske studier.
 • Grunnleggende definisjoner av empiriske forskningsmetoder innen IT og digitalisering.
 • Etiske betraktninger i design og gjennomføring av empiriske studien innen IT og digitalisering.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:

 • Lage plan for og gjennomføre forskningsprosjekter.
 • Gjennomføre egen datainnsamling og analyse.
 • Forutse og redusere svakheter ved design av forskningsstudier.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne:

 • Kritisk vurdere kvaliteten på empiriske studier innenfor IT og digitalisering.
 • Gjennomføre empiriske studier.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium, og individuelle prosjektoppgaver. Studenter skal gjennomføre en realistisk forskningsprosess fra planlegging til datainnsamling og analyse til artikkelskriving og presentasjon i konferanse.

Mer om vurdering

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Ingen. Du kan ikke ta dette faget dersom du allerede har bestått IT3010 eller tilsvarende fag.

Kursmateriell

Relevante artikler og bokkapitler.

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Datateknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU