course-details-portlet

RAG2302 - Fordypning i skjelettrøntgen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter

Faglig innhold

Emnet skal gi studentene en fordypning i forståelse av normalanatomi og vanlige variasjoner i skjelettet. Patologiske forandringer og skader, med hovedvekt på områdene pediatri, geriatri, reumatologi og ortopedi. Dessuten skal studentene få økt kunnskap i vurdering, analysering og granskning av diagnostisk og teknisk bildekvalitet ved konvensjonelle skjelettundersøkelser. Studentene skal i løpet av emnet i punktpraksis på bildediagnostisk avdeling.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskaper:

 • gjøre rede for normalanatomi og vanlige variasjoner i skjelettet
 • ha kunnskap om og identifisere patologiske forandringer og skader i skjelettet
 • ha kunnskap om differensialdiagnoser i skjelettet

Ferdigheter:

 • optimalisere radiografiprosessen ved skjelettrøntgen
 • beherske metoder for bildebehandling ved skjelettrøntgen
 • vurdere og analysere teknisk bildekvalitet
 • vurdere og analysere diagnostisk bildekvalitet

Generell kompetanse:

 • planlegge og utføre kunnskapsbasert radiografi innenfor skjelettrøntgen, samt systematisk vurdere kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling 
 • ha innsikt i radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde knyttet til alle aspekter for berettigelse, optimalisering og sikkerhet ved skjelettundersøkelser
 • beherske fagområdets uttrykksformer og kunne diskutere skjelettradiografi på et faglig høyt nivå med samarbeidende yrkesgrupper, kollegaer og studenter

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Gruppearbeid. Seminar. Ferdighetstrening. Egenstudier. Punktpraksis på sykehus.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ferdighetstrening
 • Punktpraksis tilknyttet skjelettundersøkelser, inkl. fordypningsoppgave

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått"

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet:

 • Alle teoretiske emner tilhørende første og andre studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter
 • RAT/RAG2201 Computertomografi (CT)
 • RAT/RAG2202 Magnetisk resonans (MR)
 • RAT/RAG2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteter
 • RAT/RAG2205 Onkologi: Utredning og behandling
 • RAT/RAG2206 Bildebehandling for radiografer
 • Praksisemnet tilhørende første studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • RAT/RAG1004 Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT2302 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100

18.12.2023 - 19.12.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU