course-details-portlet

RAG2203 - Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg sykdomslære knyttet til sirkulasjonssystemet, respirasjonssystemet, fordøyelsessystemet, urinveisystemet, nervesystemet, det endokrine system, traumatologi, og psykiatri. Grunnleggende innføring i flere bildediagnostiske modaliteter; herunder gjennomlysning, angiografi og intervensjon, mammografi, ultralyd og nukleærmedisin (Metodiske prinsipper og teknikker, apparatlære, bildedannelse, strålevern, og kontrastmidler knyttet til de aktuelle modalitetene). Kliniske observasjoner, pasientomsorg og nødvendige tiltak for pasienter som har sykdom i de ulike organsystemer og kommer til undersøkelse og/eller behandling på ovennevnte modaliteter. Kunnskapsbasert praksis, inkludert kvalitetssikring og dokumentasjon av eget arbeid.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskaper:

 • forklare fysikk, apparatlære, bildedannelse, opptaksteknikker og sikkerhet knyttet til gjennomlysning.
 • beskrive fysikk, apparatlære, bildedannelse og opptaksteknikker knyttet til andre områder som ultralyd, nukleærmedisin, intervensjon og mammografi
 • gjenkjenne og forklare patologiske prosesser i alle organsystemer
 • kjenne til kliniske symptomer ved ulike medisinske tilstander, inkludert akuttmedisinske situasjoner.
 • beskrive hvordan patologiske prosesser og pasientens tilstand, både fysisk og psykisk, påvirker gjennomføring av bildediagnostiske undersøkelser og behandling.
 • kjenne til lover, regler og prinsipper for strålevern, herunder ulike organers strålefølsomhet og dosegrenser for yrkeseksponerte.

Ferdigheter:

 • iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak, inkludert hjertelungeredning.
 • utføre hygieniske prosedyrer, inkludert sterile prosedyrer (for å forhindre smittespredning).

Generell kompetanse:

 • kjenne til berepet kunnskapsbasert praksis, samt reflektere over kvalitet av arbeid som grunnlag for sikker diagnostikk og behandling.
 • være bevisst på radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde knyttet til aktuelle pasientsitusjoner, herunder akuttmedisinske situasjoner og intervensjonsprosedyrer.

Læringsformer og aktiviteter

Klasseromsundervisning. Gruppearbeid. Seminarer. Ferdighetstrening. Simulering. Egenstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • Simulering
 • Caseinnleveringer
 • Ferdighetstreninger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått"

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet: Alle teoretiske emner tilhørende første studieår må være bestått. Dette gjelder:

 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD2012 15.0 HØST 2020
RAT2203 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 11.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M438 Eksamensrom 4.etg, Inngang D Mustad, Inngang D 13
M413-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU