Bakgrunn og aktiviteter

Klassisk filologi

 • Gresk
 • Retorikk
 • Lukian fra Samosata
 • Hesiod
 • Homer
 • Antikk historie, litteratur og religion

Religionsvitenskap

 • Fortidens religion, spesielt gresk og romersk religion
 • Frimureri og fraternalisme (losjer, ordensmystikk)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Rostad, Aslak. (2020) Human Transgression – Divine Retribution: A Study of Religious Transgressions and Punishments in Greek Cultic Regulation and Lydian-Phrygian Propitiatory Inscriptions (‘Confession Inscriptions’). Archaeopress. 2020. ISBN 9781789695250.

Del av bok/rapport

 • Rostad, Aslak. (2014) Forord. Lukian fra Samosata - En hyllest til flua og andre personportretter.
 • Rostad, Aslak. (2014) Forord. Hesiod - Theogonien, Arbeid og dager, Skjoldet.
 • Rostad, Aslak. (2014) Innledning. Lukian fra Samosata - En hyllest til flua og andre personportretter.
 • Rostad, Aslak. (2014) Innledning. Hesiod - Theogonien, Arbeid og dager, Skjoldet.
 • Rostad, Aslak. (2014) Steds- og personnavn. Lukian fra Samosata - En hyllest til flua og andre personportretter.
 • Rostad, Aslak. (2014) Steds- og personnavn. Hesiod - Theogonien, Arbeid og dager, Skjoldet.
 • Rostad, Aslak. (2009) Lukian fra Samosata og menippéisk satire. Lukian fra Samosata - Menippéiske satirer.

Rapport/avhandling