course-details-portlet

GRE1101 - Innføring i gresk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 6 timer E

Faglig innhold

I dette emnet gis en første innføring i det greske språket (normalt sett, klassisk antikk gresk; dimotiki (nygresk) kan eventuelt tilbys som selvstudium). Det blir lagt vekt på innlæring av grunnleggende grammatikk og ordforråd og trening i oversettelsesteknikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet, forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har basiskunnskaper om det greske/nygreske språkets ordforråd,formverk og syntaks
 • har basiskunnskap om det greske språk og litteraturs historie

Ferdigheter

Kandidaten

 • har ferdighet i å lese og forstå enkle, tilrettelagte tekster
 • har ferdighet i å gi grammatiske analyser av enkle, tilrettelagte tekster
 • Nygresk: har ferdighet i å forstå og produsere enkel tale

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og seminar. Blant aktivitene er seks mindre innleveringer hvorav fire er obligatoriske. Seks timer skriftlig sluttprøve. I denne blir studentene eksaminert i oversettelse av pensumtekster og i grammatisk analyse av tekstene.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave
 • Oppgave

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Begynnerbok; lesning av ca. 10 sider tekst (se pensumliste).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HFGRE101 15.0
HFGRE110 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Antikkens kultur
 • Filosofi
 • Gresk
 • Latin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 19.12.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 1
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 10
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 10.05.2024 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Storhall del 2 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU