course-details-portlet

KLAS2000 - Bacheloroppgave i klassiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et skriftlig arbeid med utgangpunkt i en tekst opprinnelig skrevet på gresk eller latin enten i original (Klassiske fag) eller i oversettelse (Antikkens kultur) som velges i samråd med faglærer. Oppgaven i Klassiske fag bør inneholde en oversettelse av den aktuelle teksten. Begge oppgaver bør benytte seg av kommentar-tradisjonen som knytter seg til den aktuelle teksten.

Alternativt er det mulig å beskrive et dokument i gresk eller latin ved Gunnerus-biblioteket i samråd med faglærer.

Det finnes også mulighet for å ta bacheloroppgaven i forbindelse med utplassering i næringslivet etter avtale med faglærer.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper

  • Studenten skal ha gode kunnskaper om den utvalgte teksten utfra metode og verktøy innenfor klassiske fag og antikkens kultur.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne skaffe seg kjennskap til kommentar-tradisjonen til en utvalgt tekst, der den eksisterer.
  • Studenten skal kunne redegjøre for sentrale problemer, vurdere ulike argumenter og selv trekke begrunnede konklusjoner i denne vitenskapstradisjonen.

Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, seminarer og oppgaveskriving.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Historie (BHIST) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram BHIST med fordypning enten i Antikkens kultur eller Klassiske fag, samt avlagt følgende emner:

Antikkens kultur: ANT1101, ANT1102, ANT1103/ANT1003, LAT1001

Klassiske fag: LAT1001, LAT1002, LAT1003, LAT1004, LAT1005, LAT1006, KLAS2001, KLAS2002

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Antikkens kultur
  • Gresk
  • Latin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100

Utlevering
03.05.2022

Innlevering
10.05.2022


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU