course-details-portlet

KLAS2000 - Bacheloroppgave i klassiske fag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Bacheloroppgaven er et skriftlig arbeid med utgangpunkt i en tekst opprinnelig skrevet på gresk eller latin enten i original (Klassiske fag) eller i oversettelse (Antikkens kultur) som velges i samråd med faglærer. Oppgaven i Klassiske fag bør inneholde en oversettelse av den aktuelle teksten. Begge oppgaver bør benytte seg av kommentar-tradisjonen som knytter seg til den aktuelle teksten.

Alternativt er det mulig å beskrive et dokument i gresk eller latin ved Gunnerus-biblioteket i samråd med faglærer.

Det finnes også mulighet for å ta bacheloroppgaven i forbindelse med utplassering i næringslivet etter avtale med faglærer.

Læringsutbytte

Studenter som har gjennomført emnet forventes å ha oppnådd følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Studenten skal ha gode kunnskaper om den utvalgte teksten utfra metode og verktøy innenfor klassiske fag og antikkens kultur

Ferdigheter:
- Studenten skal kunne skaffe seg kjennskap til kommentar-tradisjonen til en utvalgt tekst, der den eksisterer
- Studenten skal kunne redegjøre for sentrale problemer, vurdere ulike argumenter og selv trekke begrunnede konklusjoner i denne vitenskapstradisjonen
Læringsformer og aktiviteter

Veiledning, seminarer og oppgaveskriving.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Historie (BHIST) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til studieprogram BHIST med fordypning enten i Antikkens kultur eller Klassiske fag, samt avlagt følgende emner:

Antikkens kultur: Ant1101, Ant1102, Ant1103, Lat1001
Klassiske fag: Lat1001, Lat1002, Lat1003, Lat1004, Lat1005, Lat1006, Klas2001, Klas2002

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Antikkens kultur
  • Gresk
  • Latin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst UTS Oppgave 100/100

Innlevering 10.11.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 03.05.2021

Innlevering 10.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU