course-details-portlet

RVI1020 - Fortidens religioner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

Emnet gir et grunnleggende overblikk over noen av fortidens religiøse tradisjoner som ikke hører med blant «verdensreligionene»: norrøn religion, indoeuropeiske tradisjoner (iransk, gresk og romersk) og religiøse tradisjoner fra Midtøsten (mesopotamisk og egyptisk).
Målet med emnet er å gi studenten en forståelse av disse historiske tradisjonene og studiet av dem. Målet er videre å gi en forståelse for deres betydning for dagens religiøse tradisjoner. Det legges vekt på lesning av originaltekster i oversettelse fra de ulike tradisjonene, og emnet vil derfor omfatte metodiske problemstillinger knyttet til kilder og kildekritikk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse av emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper:
Kandidaten
- har grunnleggende oversikt over et utvalg av fortidens religiøse tradisjoner
- har grunnleggende innsikt i disse religiøse tradisjoners betydning for dagens religiøse tradisjoner
- har grunnleggende kjennskap til de aktuelle tradisjoners viktigste tekster og øvrige kilder

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan analysere og anvende de viktigste kilder til et utvalg av fortidens religiøse tradisjoner
- kan redegjøre for de aktuelle religioners betydning for forståelsen av religioner i en senere tid
- kan anvende god skikk i bruk av kilder og referanser

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består i forelesninger.

Mer om vurdering

Vurderes gjennom 3-dagers hjemmeeksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Institutt for filosofi og religionsvitenskap utgir hvert semester oppdaterte pensumlister som inneholder opplysninger om pensumlitteratur og hjelpemidler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 04.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen (2) 100/100 A

Utlevering 07.06.2021

Innlevering 10.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU