Applied Underwater Robotics Laboratory

Forsidetekst

NTNU har etablert et senter for anvendt forskning innenfor undervannsrobotikk: Applied Underwater Robotics Laboratory - AUR-Lab.

Ved å samle forskningsgrupper fra spisse teknologimiljøer og brukergrupper innenfor kyberteknikk, reguleringsteknikk, marinbiologi, marinarkeologi, elektro og telekommunikasjon og undervannsteknikk, vil vi produsere vitenskapelige resultater som tidligere har vært uoppnåelige.

Vi vil rette oss mot ulike utfordringer i havrommet relatert til miljøovervåkning, marin forskning og offshore olje- og gassvirksomhet, for å bidra til bærekraftige og miljørobuste løsninger. Dette inkluderer også undervannsoperasjoner i arktiske områder.

AUR-lab skal være et laboratorium for forskningsgrupper som inneholder hele kompetanseverdikjeden fra studenter og forskere med teknologi- og kompetansebehov, til fartøy, undervannsfarkoster, instrumenter, operatører og ingeniører.

NTNU vil med dette befeste sin posisjon som et ledende universitet der forskning og innovasjon i koblingene mellom naturvitenskap og teknologi styrkes. Denne koblingen setter NTNU i en unik posisjon til å oppdage havrommet.

Bildekarusell forside

  •   Undervannsrobot

  •     Undervannsrobot

  •     Undervannsrobot

  • Undervannsrobot