Asbjørn Tiller

Førsteamanuensis/institutt-nestleder Institutt for kunst- og medievitenskap
73596491
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 8 * 8437

Bakgrunn og aktiviteter

 

Konferansetid:

Onsdag 14-15

PROSJEKTER:

Bokprosjekt ferdigstilt i 2014:

Iversen, Gunnar; Tiller, Asbjørn. (2014) Lydbilder - mediene og det akustiske.Universitetsforlaget.

Avhandling ferdigstilt i 2011:

Opplevelse av rom - Lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk.

Pågående prosjekt og FoU 2017/18: 

Dokumentarfilmens lyd

 

FORSKNINGSINTERESSER:

Lyden og musikkens rolle i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Foruten filmlyd og filmmusikk  omfatter forskningen eksperimentelle audiovisuelle uttrykk i en historisk kontekst. Forskningsinteressen er tverrfaglig i grenselandet mellom medievitenskap, filmvitenskap, musikkvitenskap og kunsthistorie. Pågående forskningsprosjekt dreier seg blant annet om dokumentarfilmens lyd og rockumentarfilm.

UNDERVISNING:

Har undervist og veiledet studenter både innen Institutt for kunst og medievitenskap, Institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim. Underviser og veileder hovedsakelig innen praktisk film- og videoproduksjon med hovedvekt på lyd.

Har styreverv i Midtnorsk Filmsenter, og har tidligere hatt styreverv ved Cinemateket og Tempo i Trondheim.

  

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Elvemo, Johan-Magnus; Tiller, Asbjørn. (2008) In Cuba - musikkvideo - Gunnar Andreas Berg featuring Haddy N´jie. In Cuba - musikkvideo - Gunnar Andreas Berg featuring Haddy N´jie

Bøker

 • Iversen, Gunnar; Tiller, Asbjørn. (2014) Lydbilder - mediene og det akustiske. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02122-5.

Del av bok/rapport

 • Tiller, Asbjørn. (2013) Forsterkning av arkitektoniske rom. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
 • Tiller, Asbjørn. (2013) Korskirken - September 2012. Lemur - Critical Band: A Site-Spesific Composition for 9-16 Musicians.
 • Tiller, Asbjørn. (2010) Sound Rendering. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.

Rapport/avhandling

 • Tiller, Asbjørn. (2011) Opplevelse av rom - Kunstens lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk. 2011. ISBN 978-82-471-2810-7.

Andre

 • Tiller, Asbjørn. (2014) "Mammon"-lydmann: -Ikke for småbarnsforeldre og folk med naboer. VG [Internett]. 2014-01-02.
 • Tiller, Asbjørn. (2013) Spilltrailernes skjulte skatter. NRK [Internett]. 2013-01-19.
 • Tiller, Asbjørn; Bergsland, Andreas. (2013) I am sitting in that room – reverberation, resonance and expanded meanings in Lucier’s "I am sitting in a room”. EMS 13 - Electroacoustic Music in the Context of Interactive Approaches and Networks ; Lisboa. 2013-06-17 - 2013-06-21.
 • Tiller, Asbjørn. (2012) Amplification and Composition of Architectural Space - Arne Nordheims The Drop (2001) and Feast at Gløshaugen (2000). Ephemeral Sustainability - A conference about presenting, documenting and archiving sound based contemporary art . Lydgalleriet; Bergen. 2012-10-31 - 2012-11-03.
 • Tiller, Asbjørn. (2012) Highlighting the subjective through combinations of stereo and mono sound in film. Living Stereo - History, Culture, Multichannel Sound . Carleton University; Ottawa. 2012-03-09 - 2012-03-11.
 • Tiller, Asbjørn. (2011) Filmens hypervirkelige lydbilde. Seminar om lyd i film, Filmens Hus, Oslo . Norsk Filmklubbforbund; Oslo. 2011-10-01 - 2011-10-02.
 • Tiller, Asbjørn. (2011) Reverberation and Resonance – Visual Imagination through Cinematic Soundscapes. The NECS 2011 Conference, London, 23rd-26th June 2011 ”Sonic Futures: Soundscapes and the Languages of Screen Media” . NECS - European Network for Cinema and Media Studies; London. 2011-06-23 - 2011-06-26.
 • Tiller, Asbjørn. (2011) Sewer Sounds-Environment Amplification and Composition. Media Acts The 10th International Conference of the Nordic Society for Intermedial Studies (NorSIS) 26-28 October 2011, Trondheim . Nordic Society for Intermedial Studies; Trondheim. 2011-10-26 - 2011-10-28.