Bakgrunn og aktiviteter

 

Konferansetid:

Onsdag 14-15

PROSJEKTER:

Bokprosjekt ferdigstilt i 2014:

Iversen, Gunnar; Tiller, Asbjørn. (2014) Lydbilder - mediene og det akustiske.Universitetsforlaget.

Avhandling ferdigstilt i 2011:

Opplevelse av rom - Lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk.

Pågående prosjekt og FoU 2017/18: 

Dokumentarfilmens lyd

 

FORSKNINGSINTERESSER:

Lyden og musikkens rolle i et bredt spekter av kunstneriske uttrykk. Foruten filmlyd og filmmusikk  omfatter forskningen eksperimentelle audiovisuelle uttrykk i en historisk kontekst. Forskningsinteressen er tverrfaglig i grenselandet mellom medievitenskap, filmvitenskap, musikkvitenskap og kunsthistorie. Pågående forskningsprosjekt dreier seg blant annet om dokumentarfilmens lyd og rockumentarfilm.

UNDERVISNING:

Har undervist og veiledet studenter både innen Institutt for kunst og medievitenskap, Institutt for musikk og Kunstakademiet i Trondheim. Underviser og veileder hovedsakelig innen praktisk film- og videoproduksjon med hovedvekt på lyd.

Har styreverv i Midtnorsk Filmsenter, og har tidligere hatt styreverv ved Cinemateket og Tempo i Trondheim.

  

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Elvemo, Johan-Magnus; Tiller, Asbjørn. (2008) In Cuba - musikkvideo - Gunnar Andreas Berg featuring Haddy N´jie. In Cuba - musikkvideo - Gunnar Andreas Berg featuring Haddy N´jie

Bøker

  • Iversen, Gunnar; Tiller, Asbjørn. (2014) Lydbilder - mediene og det akustiske. Universitetsforlaget. 2014. ISBN 978-82-15-02122-5.

Del av bok/rapport

  • Tiller, Asbjørn. (2013) Forsterkning av arkitektoniske rom. Arne Nordheim. ingen -ismer for meg takk!.
  • Tiller, Asbjørn. (2013) Korskirken - September 2012. Lemur - Critical Band: A Site-Spesific Composition for 9-16 Musicians.
  • Tiller, Asbjørn. (2010) Sound Rendering. Beyond the visual. Sound and image in ethnographic and documentary film.

Rapport/avhandling

  • Tiller, Asbjørn. (2011) Opplevelse av rom - Kunstens lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk. 2011. ISBN 978-82-471-2810-7.
  • Tiller, Asbjørn; Sørenssen, Bjørn. (2011) Opplevelse av rom. Kunstens lydeksperimenter og audiovisuelle uttrykk. 2011. ISBN 978-82-471-2810-7. Doktoravhandlinger ved NTNU (135).