course-details-portlet

FVP3004 - Lyddesign

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk prøve / muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 1/2 30 minutter E
Praktisk eksamen 1/2 30 minutter

Faglig innhold

FVP3004 Lyddesign er et emne på masternivå hvor studentene utvikler sin er erfaring med lyddesign for film, fjernsyn, musikk og kunst.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten kunnskap om:

  • lydbruk innenfor ulike sjangere av medie- og kunstuttrykk
  • det sentrale begrepsapparatet produksjon av lydlige uttrykk
  • lydens fortellende og kommunikasjonsmessige kvalitet

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

  • skape fortellende uttrykk ved hjelp av lyd
  • designe lyd for ulike audiovisuelle produksjoner
  • beherske fagterminologi i lydproduksjon og lydanalyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/seminarer og praktiske øvinger. Emnet inneholder obligatorisk aktivitet knyttet til øvinger. Studentene plikter å holde seg orientert om aktuelle beskjeder fra institutt eller faglærer via Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktiske øvinger

Mer om vurdering

Sluttvurderingen består av en praktisk og en muntlig eksaminasjon. Hver av disse delvurderingene gis egen karakter, og de vektes likt. Begge delvurderingene må være bestått. Ved stryk på en av delene, kan denne tas opp igjen. Karakter på den delen som er bestått blir stående til begge deleksamener er bestått og samlet karakter kan regnes ut. Tidsrammer for evt. ny praktisk prøve vil bli satt ut fra instituttets produksjonsmessige kapasitet.

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon eller masterprogrammet i musikkteknologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FVP3006 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk prøve / muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 1/2 E
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU