course-details-portlet

FVP3007 - Idé- og prosjektutvikling

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektbeskrivelse 100/100

Faglig innhold

FVP3007 Idé-, prosjekt- og kunstnerisk utvikling er et emne på masternivå som har to hovedfokus:

Det ene er studentens kunstneriske utvikling som filmskaper og filmfaglig utøver. Studentene arbeider i emnet med å definere hvilke tekniske, metodiske og konseptuelle områder man vil utforske og utvikle i løpet av tiden som masterstudent. Dette danner grunnlaget for studentens individuelle fordypning og utviklingsarbeid, valg av tematikk for den skriftlige masteroppgaven, og masterstudentens fokus/spesialisering gjennom arbeidet med masterproduksjonen.

Det andre fokusområdet er idearbeid og utvikling av et konkret filmprosjekt, som skal preproduseres i løpet av andre semester (FVP3003 - Produksjonsforberedende emne), og deretter produseres og ferdigstilles som masterfilmproduksjon i løpet av andre studieår (FVP3200 Masterproduksjon og masteroppgave i film- og videoproduksjon).

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten inngående kunnskap om:

 • Idé- og prosjektutvikling
 • Manusutvikling (dokumentar / fiksjon)
 • Dramaturgi / struktur (dokumentar / fiksjon)
 • Produksjonsstudier og prinsipper for kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • Utvikle filmideer og -prosjekter
 • Forberede og gjennomføre research (dokumentar / fiksjon)
 • Utarbeide prosjektbeskrivelser og prosjektsøknader av profesjonell standard for filmproduksjoner
 • Planlegge, reflektere rundt, og formidle om, eget filmfaglig og kunstnerisk arbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminar, gruppeundervisning, veiledning og produksjonsøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte øvelser
 • Presentasjoner
 • Deltakelse - Studentene må delta på minimum 80 % av undervisningen i emnet.

Oppmøte- og deltakelseskravet på 80 % er absolutt. Fravær opp mot 20 % dekker normalt sykdomsfravær og fravær av andre årsaker. Fravær utover 20 % godtas ikke, selv om manglende deltakelse skyldes hindringer som studenten selv ikke kan lastes for. I særlige tilfeller, for eksempel ved alvorlig og langvarig sykdom, kan instituttet etter søknad gi tilrettelagt undervisning.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte øvelser
 • Individuell pensumliste

Mer om vurdering

Sluttvurdering består av to deler: Arbeider som studentene jobber med i løpet av semesteret; og en individuell skriftlig oppgave.

Antall arbeider som skal innleveres angis av emneansvarlig ved emnestart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Ca. 600 sider pensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
FVP3010 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektbeskrivelse 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU