course-details-portlet

FVP3007 - Idé- og prosjektutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektbeskrivelse 100/100

Faglig innhold

FVP3007 Idé- og prosjektutvikling er et emne på masternivå, hvor studentene utvider sin ekspertise innen idé- og prosjektutvikling på film- og videoproduksjonsfeltet. Studentene arbeider i løpet av emnet med å utvikle et konkret filmprosjekt, som skal realiseres som masterproduksjon i løpet av andre studieår.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter å ha fullført emnet har studenten inngående kunnskap om:

 • Idé- og prosjektutvikling
 • Research (dokumentar/fiksjon)
 • Manusutvikling (dokumentar/fiksjon)
 • Dramaturgi / struktur (dokumentar/fiksjon)
 • Fiksjons- og dokumentarformater

Ferdigheter

Etter å ha fullført emnet kan studenten:

 • Utvikle filmideer og -prosjekter

Læringsformer og aktiviteter

Seminar - herunder veiledning og tilbakemelding. Skriftlige øvinger knyttet til utviklingen av prosjektet, samt muntlig presentasjoner i løpet av semesteret.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte øvelser
 • Individuell pensumliste

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleverte øvelser
 • Individuell pensumliste

Mer om vurdering

Eksamen består av felles eller individuell prosjektbeskrivelse som vurderes med bestått / ikke bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Film- og videoproduksjon (MMPROD)

Forkunnskapskrav

Forutsetter opptak til masterprogrammet i film- og videoproduksjon.

Kursmateriell

Ca. 300 sider selvvalgt pensum.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Film- og videoproduksjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for kunst- og medievitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektbeskrivelse

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektbeskrivelse 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU