Bakgrunn og aktiviteter

Siv.ing fra NTH i 1988, dr.ing fra NTH i 1995. Arbeider med stål- og aluminiumskonstruksjoner, samvirkekonstruksjoner, og underviser fag i Mekanikk.

Formann i stålkomiteen i Norge, NS EN 1993-1 med alle dens delstandarder, og er norsk representant i europeisk komiteearbeid for stålstandardene. Har hatt en rekke oppdrag med undersøkelser i forbindelse med ulykker og sammenbrudd av konstruksjoner, og sakkyndigoppdrag og meddommeroppgaver i rettsaker.

Arbeider med konstruksjonsmaterialer, forbindelser, komponenter og konstruksjoner, både med laboratorieundersøkelser og analytiske og numeriske beregningsmodeller. Hovedformålet er å forenkle og forbedre regnemodellene for oppførselen til bygningskonstruksjoner, enten de er utført i stål eller aluminium, eller er samvirkekonstruksjoner i stål og betong. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner