course-details-portlet

TKT4134 - Mekanikk 4

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Elastisitetsteori: Spenninger og likevekt, tøyninger og kompatibilitet, materiallov og tøyningsenergi. Energimetoder: prinsippet om virtuelt arbeid, prinsippet om stasjonær potensiell energi og Rayleigh-Ritz' metode. Skive- og plateteori. Styrkeanalyse av skiver og plater med elementmetoden.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal kunne redegjøre for grunnleggende elementer i skive- og plateteori, og forklare hvordan analytiske og numeriske metoder brukes i analysen av skive- og plateproblemer.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne utføre styrkeanalyser av skive- og platekonstruksjoner med elementmetoden og kunne kontrollere resultatene ved analytiske betraktninger.

Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne redegjøre for og kritisk diskutere betydningen av elementmetoden i analyse av konstruksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske øvinger. Bruk av digitale verktøy som Python og elementmetodeprogram vektlegges i øvingene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKT4124 3.5 01.09.2020
TKT4192 4.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Mekanikk - Faststoffmekanikk
  • Konstruksjonsteknikk
  • Konstruksjonsmekanikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.06.2021

Innlevering 03.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU