course-details-portlet

IT6122 - Kliniske informasjons- og kunnskapssystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Kurset gir en innføring i forskjellige typer beslutningsstøtte, modellering av informasjon og kunnskap, kliniske retningslinjer, evaluering og kvalitet.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått kurs vil du ha

Kunnskaper om/innsikt i:

 • Hva klinisk beslutningsstøtte er
 • Hvordan systemer for klinisk beslutningsstøtte har utviklet seg.
 • Hvilken rolle kunnskapsmodellering har i klinisk beslutningsstøtte
 • Ofte brukte former for beslutningsstøtte som regelbaserte påminnelser, kliniske retningslinjer, framvisning av kasuistikker og datadrevet helsehjelp.
 • Relasjonen mellom beslutningsstøtte og pasientjournaler

Ferdigheter

 • Modellering av informasjon og kunnskap i UML og OWL og liknende formalismer
 • Lage enkle regelbaserte systemer
 • Bruk av Protégé

Generell kompetanse

 • Muligheter og begrensninger av kliniske beslutningsstøttesystemer
 • Historikk og erfaringer med klinisk beslutningsstøtte
 • Representasjon av kliniske retningslinjer
 • normer og regler knyttet til kliniske programvare og beslutningsstøtte

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er prosjekt- og laboratorieorientert og utvikler praktiske ferdigheter gjennom eksperimenter, programmering, modellering, testing og evaluering.

Gruppearbeid kombinert med forelesninger og deltakernes profesjonskunnskap bidrar til flerfaglig tilnærming og student-drevet læring.

Mer om vurdering

Eksamen i emnet er mappevurdering og består av følgende punkter:
- To individuelle oppgaver som hver teller ¼ av mappen. Hver av besvarelsene kan være sammensatt av både programmering, flervalgssvar og åpne tekster.
- En gruppeoppgave som teller 1/2 av mappen. Gruppeoppgaven består av et implementasjonsprosjekt og en prosjektrapport.

Alle besvarelser skal leveres i Inspera.

I gruppeoppgaven må studentene lage og levere en avtale og egenerklæringer om samarbeid og egeninnsats. Alle i gruppen får samme poengskår for felles besvarelse.

Hver del av mappen gis poeng mellom 0 og 100.

Bokstavkarakter gis individuelt på samlet mappe og på grunnlag av poeng og vekting av delene som inngår.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Helseinformatikk (MHI)

Forkunnskapskrav

Opptak til kurset forutsetter i tillegg at man har bestått IT6101 Helseinformatikk introduksjonskurs og IT6102 Programmering - eller kan dokumentere tilsvarende kunnskaper.

Kursmateriell

Spesifiseres før kursstart.

Coiera: The Guide to Health Informatics, 3ed, 2015. Robert A. Greenes: Clinical Decision Support: the road to broad adoption, 2ed, 2014. Forskningsartikler.

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
20.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU