Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med å synliggjøre tjenester og fasiliteter ved Bibliotek for medisin og helse, og å videreutvikle biblioteket som tverrfaglig arena for læring og formidling. Ta gjerne kontakt om du har ideer til arrangement og utstillinger i biblioteket.

Leder UX-forum ved biblioteket sammen med Anne Lorange. UX = user experience! Forumet har til hensikt å øke bevisstheten om viktigheten av brukerinvolvering i tjenestedesign, dele erfaringer på tvers av avdelingene og sammen bli kjent med aktuelle metoder og verktøy.

Arbeidsoppgaver

  • Brukerorientert utvikling av bibliotektjenester (UX-design)

  • Kommunikasjon og markedsføring 

  • Nettsider og sosiale medier (Medlem av Nettredaksjonen ved UB)

  • Arrangement og utstillinger i biblioteket

 

PhD project

Between art and science: Renderings of the body in contemporary exhibitions (NFR, KULVER 2010-2014)

My aim in this project is to explore how the material discursive borders of art and science are drawn, negotiated and redrawn, in contemporary exhibitions about the body's microcosm. The body does not only figure as representation in contemporary exhibitions, it also becomes present as a bodily subject exploring the exhibition in space and time. In addition to analysing the scientific and artistic renderings of the body, my aim is therefore also to critically examine the staging of different subject positions implicit in the exhibition designs. Theoretically the project is mainly inspired by science and technology studies (STS) and feminist studies of visual culture.

The project was part of Inside out. New Images and Imaginations of the Body led by Prof. Merete Lie (2010-2014), Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU.

Visit the research project blog for publications and events archives.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Johansen, Anja; Lie, Merete; Perrotta, Manuela; Saab, Anwar. (2012) Det gode, det sanne, og det skjønne - en film om vitenskapelige bilder. Det gode, det sanne, og det skjønne - en film om vitenskapelige bilder

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Jørgensen, Ulla Angkjær; Johansen, Anja. (2007) Den postmoderne kroppen - mellom mytologi og teknologi. 2007.

Andre