Prosjekter og nettutstillinger

(Se egen side for tidligere prosjekter)

NTNU Universitetsbiblioteket ønsker å tilby moderne bibliotektjenester, og det er til enhver tid engasjert i ulike prosjekter, presentasjoner og utstillinger.
Aktivitetene er relatert til bibliotekets 4 strategiske satsningsområder:

  • Forskning og publisering
  • Innovativ utdanning og innovative læringsmiljø
  • Tilgjengelighet og digitalt innhold
  • Kompetanse og organisasjonsutvikling

 

Prosjekter

Open Science Toolbox (2018-)

Målet for prosjektet er en "verktøykasse" som kan hjelpe andre fagbibliotek, av ulik størrelse og med ulike behov og tilgang til ressurser, med å utvikle nye bibliotekstjenester for Open Science. Dette inkluderer åpne data, med forskerstøtte til håndtering og dokumentasjon av forskningsdata. Det er også ønskelig å se på hvordan åpen tilgang til forskning kan skape nye muligheter, samt bidra til å utvikle bibliotekets rolle i formidling av kunnskap og forskning.

Prosjektside: Open Science Toolbox
Prosjektansvarlige: Ingrid Heggland, Henrik Karlstrøm, Sølvi Karlsen, Rune Brandshaug, Linda Johnsen og Endre Aas 

Rom for ny kunnskap (2015-) ved Bibliotek for medisin og helse

Prosjektet har som mål å utvikle biblioteklokaler og tjenester ved BMH ved å bli bedre kjent med bibliotekets brukere gjennom kvantitativ og kvalitativ kartlegging av bruk, ønsker og behov.

Arbeidet bygger videre på Kunnskapsdepartementets oppdrag om å opprette et felles bibliotek for NTNU, tidligere HiST og St.Olavs Hospital på Campus Øya. Rapport: Bibliotek for medisin og helse – en unik modell for biblioteksamarbeid

Prosjektansvarlige: Karen Johanne Buset, Idun Knutsdatter Østerdal og Anja Johansen

ARK4: Et interaktivt kulturbibliotek, kan spill støtte læring? (2014-2016)

ARK4 har som mål å formidle innhold fra arkiver ved å bruke spillteknologi som formidlingsstrategi. Ved hjelp av innovativ teknologi formidler prosjektet kunnskap om fortiden til et bredere og yngre publikum. ARK4 har etablert en digital spillplattform og lansert spill for skoleelever og studenter. Ark4 forsker også på hvordan spill kan støtte læring og bygge på kunnskap og metoder innen Museologi og «serious games».

Prosjektblogg: Ark4 Digital Heritage Library Project
Prosjektrapport: ARK4 An Interactive Heritage Library, Phase 2. Part 1

Prosjektansvarlig: Alexandra Angeletaki

Wed, 17 Oct 2018 14:52:50 +0200

Utstillinger

Illustrasjon Gamle rådhus-brannHenrik Mathiesen

Henrik Mathiesen (1847-1927) var en kjent og aktet trøndersk lokalhistoriker og tegner. Han regnes som Trøndelags første byhistoriker, og skrev den aller første historiske fremstillingen om Trondheim i middelalderen. Nettutstillingen viser tegninger og dokumenter fra hans rikholdige arkiv. Se nettutstillingen Henrik Mathiesen.

Bregne - illustrasjon fra Flora Norvegica

Flora Norvegica

I 2016 har Flora Norvegica - Norges første flora - 250-års jubileum. Biskop Johan Ernst Gunnerus sto for utgivelsen av del 1 i 1766. Del 2 ble utgitt posthumt i 1774. Plantene i Flora Norvegica presenteres ut i fra funnsted og funndato, noe botanikere seinere har framhevet som noe av det viktigste ved verket. Se nettutstillingen om Flora Norvegica.

Nettutstilling om Portrett jente - presentasjonsbilde

Bilder i formidlingens tjeneste

NTNU Universitetsbiblioteket har samlet bilder i over hundre år, og samlingen har vokst til ca. en million bilder og negativer. Samlingen dekker tiden fra 1850-årene, men hovedtyngden er fra 1880-årene til 1930-årene. Denne nettutstillingen gir et lite glimt inn i Universitetsbibliotekets rikholdige samling, og viser hvordan bilder kan fungere som presis dokumentasjon historisk, rettslig og kulturelt. Se nettutstillingen om Bilder i formidlingens tjeneste.

Nettutstilling om Magnus Lagabøtes landslov

Landslova

Kong Magnus Lagabøter var den første som ga ut ei lovsamling for heile Noreg. Den blir kalla Magnus Lagabøters landslov, og ble delt ut til tingmennene på kvart av dei fire norske tinga i åra mellom 1274 og 1276. NTNU Gunnerusbiblioteket har fleire utgåver av Landslova. Se nettutstillingen Landslova.

Nettutstilling om NTNU UB 100 år

Jubileum: NTNU Universitetsbiblioteket 100 år

I forbindelse med markeringen av NTNU UBs 100-årsjubileum ble det produsert en bildeserie med historiske tilbakeblikk.

Det ble også utviklet et nettsted som presenterer bibliotekets utvikling gjennom 100 år (arkivert som pdf, 30MB).