Kategorier
Studier UBrss

Graphic medicine – en ny fagressurs

Skjermdump av bloggen Graphic Medicine somviser collage av uliketegneserier

Hvordan kan tegneserier bidra til bedre forståelse av sykdom og helse? I dette blogginnlegget introduserer vi Graphic medicine som sjanger og fagfelt, og viser til hvordan tegneserier og grafiske romaner kan brukes i undervisning i medisin- og helsefag.

Hva er Graphic Medicine?

Graphic medicine (heretter GM) kan kort sagt defineres om tegneserieromaner om medisin- og helse. Denne typen tegneserier formidler ulike perspektiv på sykdom og helse – fra pasienter, pårørende og behandlere. Begrepet omfatter imidlertid også bruken av tegneserier i helsefaglig utdanning og praksis, og viser til et voksende internasjonalt fagfelt.

Begrepet ble introdusert av lege og tegneserieskaper Ian Williams i 2010, og er videreutviklet blant annet i antologien Graphic Medicine Manifesto  (Czerwiec et.al. 2015). I denne antologien beskriver forfatterne også GM som bruken av tegneserier i helsefaglig utdanning og praksis, så vel som et voksende tverrfaglig forskningsfelt (side 2). Hensikten er i følge forfatterne å gi et mere inkluderende perspektiv på medisin, sykdom, funksjonshemming, omsorgsarbeid og pasienter.

Williams og Czerwiec står også bak bloggen Graphic Medicine med bokomtaler, nyheter og podcast om GM.

Tegneserier i undervisning

Hva kan vi lære av å lese illustrerte historier sett fra andres perspektiv, og hvordan kan tegning brukes i undervisning av studenter innen medisin og helsefag?

Fokuset på pasientfortellinger og sykdomserfaringer er også noe av grunnen til at klinikere og forskere de siste ti årene har utforsket hvordan dette materialet kan brukes i undervisning av studenter innen helsefag, så vel som i konsultasjoner med pasienter og pårørende.

Professor og lege Michael J. Green har siden 2009 tilbudt kurset “Graphic Storytelling and Medical Narratives» til sine fjerdeårs-studenter i medisin ved Penn State College of Medicine. Som del av kurset blir studentene introdusert for sjangeren og eksempler på tegneseriekunst, før de i siste halvdel lager sin egen tegneserie (en til to sider) med utgangspunkt i erfaringer fra praksis.  Les mer om kurset til Michael Green i denne artikkelen i the Atlantic og se eksempler på tegneserier som studentene ved Penn State College har lagd.

Tegneserier av studenter fra Penn State College Trey Banbury og
Tegneserier av Trey Banbury og Michael Pitzer, Penn State College.

Lege og tegneserieskaper Mónica Lalanda har på sin side lagd en egen lærebok for medisinsk etikk – i tegneserieform (Con-Ciencia Medica, 2006). Denne er på spansk men du kan lese omtale av Con-Ciencia Medica på bloggen Graphic Medicine. Lalanda har også forsket på bruken av tegneserier i undervisning versus mer tradisjonelle metoder. Studien til Lalanda viser at studentene blir mere motiverte, deltar mere i diskusjon, blir mere bevisst over egen læringsprosess – og får det samme læringsutbyttet.

Se også temanummer om Graphic medicine  i AMA Journal of Ethics, med bidrag fra flere sentrale aktører innen feltet.

Tegning i formidling

Foto fra åpning av utstillingen
Fra utstillingen U;REDD. Illustrasjon Nina Eide Holtan og Marte Huke. Foto Geir Otto Johansen

Tegninger og poetisk tekst inngår som en viktig del av formidlingen i U;REDD – en utstilling om angst på Medisinsk museum (NTNU og St. Olavs hospital). Illustratør Nine Eide Holtan bidro med tegninger og forfatter Marte Huke med poetisk tekst. Biblioteket har også en liten seksjon om GM i utstillingen.

Dette ble utgangspunkt for videre samarbeid. I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i fjor høst arrangerte vi en tegneworkshop for studenter innen medisin – og helsefag, samt profesjonsstudiet i psykologi.

Vi fikk positive tilbakemeldinger og håper å videreføre dette i samarbeid med fakultetet!

Egen boksamling

Vi har etablert en egen samling med GM i biblioteket som inneholder over 70 titler. Samlingen finner du ved sittegruppene i foajéen i 2. etasje. Bøkene er merket med «graphic medicine» og kan søkes opp i Oria på samme søkeord. Husk å bruke anførselstegn («graphic medicine») og avgrens til bøker fra Bibliotek for medisin og helse i høyremenyen.

Vi tror denne samlingen vil være til glede og nytte for både studenter, undervisere, forskere og helsepersonell – så vel som for pasienter og pårørende.

 

Ta kontakt med oss på post@bmh.ntnu.no om du vil vite mere om GM, samlingen vår eller trenger tips til tematisk relevante titler for ditt fagområde.

 

Anbefalte ressurser

3 svar til “Graphic medicine – en ny fagressurs”

Legg igjen en kommentar