course-details-portlet

MUST1060 - Grunnleggende musikkteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende teknikker for tekstbasert lydprogrammering i Csound og hvordan man bruke dette til å lage digitale lydeffekter, samt implementere teknikker for sampling, lydsyntese og lydanalyse. Videre gis en innføring i hvordan man kan lage enkle plugger med utgangspunkt i disse teknikkene som kan kjøre i vanlige opptaksprogram (DAW).

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført emne

 • ha grunnleggende kunnskap om oppbygging og virkemåte til enkle digitale lydeffekter, syntesemetoder og teknikker for lydanalyse
 • ha kunnskap om grunnleggende funksjonalitet i et tekstbasert lydverktøy som Csound
 • kunne strukturere funksjonalitet og metoder i lydprogrammeringsverktøy slik at de lett kan gjenbrukes og modifiseres

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter gjennomført emne

 • kunne anvende grunnleggende teknikker for tekstbasert lydprogrammering i implementeringen av enkle digitale effekter og syntesemetoder
 • kunne lage egne plugger med lydeffekter, lydanalyse og syntese ved hjelp av Cabbage
 • kunne komponere musikalske forløp ved hjelp av selvlagde digitale instrumenter og lydeffekter
 • kunne reflektere skriftlig rundt estetiske og tekniske valg knyttet til musikkproduksjoner laget med verktøyene som er presentert i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og øvinger. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen består i at kandidaten lager en lydkomposisjon med varighet 3-7 minutter, hovesakelig med bruk av verktøyene som er gjennomgått i emnet. I tillegg skal kandidaten skrive en rapport på 4-6 sider som gjør rede for og reflekterer rundt ulike sider av komposisjonsarbeidet.

Forkunnskapskrav

Krever at emnet MUST1050 Grunnleggende musikkteknologi 1 er bestått.Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1052 7.5 HØST 2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
10.06.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU