course-details-portlet

MUST1060 - Grunnleggende musikkteknologi 2

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Emnet består av følgende hovedelementer:
Grunnleggende tekstbasert lydprogrammering, digital signalbehandling, programvare for sampling og lydbehandling i live-framføring og kommunikasjon mellom ulike kontrollere og lydprogrammer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs
- ha grunnleggende kunnskap om oppbygging og virkemåte til enkle digitale effekter og syntesemetoder
- ha kunnskap om grunnleggende funksjonalitet i et tekstbasert lydverktøy som Csound
- kjenner til hvordan lydprogrammer og kontrollenheter kan kommunisere med hverandre
- kunne strukturere funksjonalitet og metoder i lydprogrammeringsverktøy slik at de lett kan gjenbrukes og modifiseres

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs
-kunne anvende grunnleggende teknikker for tekstbasert lydprogrammering i implementeringen av enkle digitale effekter og syntesemetoder
- kunne lage egne plugger for lydbehandling og syntese
- kunne komponere musikalske forløp ved hjelp av tekstbaserte lydprogrammeringsverktøy
-kunne reflektere skriftlig rundt estetiske og tekniske valg knyttet til musikkproduksjoner laget med verktøyene som er presentert i kurset

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppeundervisning og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Øvingsoppgaver

Mer om vurdering

Innlevering av musikkproduksjon, oppgaver knyttet til verktøy samt en rapport.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektronikk (MTEL)
Elektronisk systemdesign og innovasjon (MTELSYS)
Film- og videoproduksjon (BFVPROD)
Musikk, utøvende (BMUSP)
Musikkteknologi (BMUST)

Forkunnskapskrav

Krever at emnet MUST1050 Grunnleggende musikkteknologi 1 er bestått.
Krever opptak til bachelorprogrammet i musikkteknologi. Én til to plasser forbeholdes studenter fra bachelorprogrammet i film- og videoproduksjon, utøvende musikk eller siv.ing.-programmet i elektronisk systemdesign og innovasjon, studieretning akustikk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1052 7.5 01.09.2015
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 18.05.2021

Innlevering 25.05.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU