course-details-portlet

MUST1058 - Musikkteknologi i et historisk lys

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 1 uker

Faglig innhold

Ut fra et kritisk, humanistisk perspektiv gis ei innføring i musikkteknologiens historie og egenart, og framveksten av nye praksiser i produksjon, distribusjon og bruk av musikk. Videre drøftes sammenhenger mellom teknologi, estetikk, musikalsk uttrykk/form og musikalsk praksis, og arbeidsmåter innenfor musikkteknologien blir demonstrert.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs
-ha kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av teknologier for lydopptak, elektronisk lydgenerering, manipulasjon, overføring og distribusjon
-ha en forståelse for hvordan musikkteknologi fra det 20. og 21. århundre er knyttet til tidligere former for musikkteknologi
-ha kunnskap om hvordan musikkteknologi har utviklet seg i vekselvirkning med kunst og samfunnsliv forøvrig
-ha kunnskap om hvordan musikkteknologi har bidratt til å endre forståelsen av hva musikk er og hvordan musikk framføres og oppleves

Ferdigheter:

Kandidatenskal etter gjennomført kurs
-kunne bruke musikkteknologiske ferdigheter for å forstå trekk ved den historiske utviklingen
-kunne utføre enkle former for lydopptak, avspilling, redigering og bearbeiding med digitale hjelpemidler
-kunne gjøre egne refleksjoner på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
-kunne formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale i tråd med akademisk praksis
-kunne reflektere kritisk rundt hvordan musikkteknologi forholder seg til markedskrefter, mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger: Øvinger kan være i form av et essay og/eller praktiske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
  • Øvinger

Mer om vurdering

7 øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1051 5.0 01.09.2007
HFMT101 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Musikkhistorie
  • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 2/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering 02.03.2021

Innlevering 23.03.2021

Utlevering 12:30

Innlevering 12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU