course-details-portlet

MUST1058 - Musikkteknologi i et historisk lys

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 2/3 1 uker

Faglig innhold

Ut fra et kritisk, humanistisk perspektiv gis ei innføring i musikkteknologiens historie og egenart, og framveksten av nye praksiser i produksjon, distribusjon og bruk av musikk. Videre drøftes sammenhenger mellom teknologi, estetikk, musikalsk uttrykk/form og musikalsk praksis, og hvordan arbeidsmåter innenfor musikkteknologien har endret seg gjennom tidene.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs

 • ha kunnskap om hovedtrekk i utviklingen av teknologier for lydopptak, elektronisk lydsyntese, manipulasjon, overføring og distribusjon
 • ha en forståelse for hvordan musikkteknologi fra det 20. og 21. århundre er knyttet til tidligere former for musikkteknologi
 • ha kunnskap om hvordan musikkteknologi har utviklet seg i vekselvirkning med kunst og kultur, samt teknologi og samfunnsliv forøvrig
 • ha kunnskap om hvordan musikkteknologi har bidratt til å endre forståelsen av hva musikk er og hvordan musikk skapes, framføres, distribueres og oppleves

Ferdigheter:

Kandidaten skal etter gjennomført kurs

 • kunne se sammenhenger mellom nyere og historiske musikkteknologiske praksiser
 • kunne utføre enkle former for lydopptak, avspilling, redigering og bearbeiding med digitale hjelpemidler og relatere dette til musikkteknologihistorie
 • kunne reflektere kritisk på grunnlag av, og i forlengelsen av den tilegnede kunnskapen
 • kunne formulere sin kunnskap på en overbevisende måte i både skrift og tale i tråd med akademisk praksis

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger: Øvinger kan være i form av et essay og/eller praktiske oppgaver. Undervisningsspråket er vanligvis norsk, men engelsk kan også forekomme.

Obligatoriske aktiviteter

 • Tilfredsstillende deltagelse i obligatorisk undervisning
 • Øvinger

Mer om vurdering

7 øvinger må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen er en skriftlig oppgave med omfang på 3-4000 ord knyttet til ett eller flere tema på pensum. Oppgaven er en skriftlig hjemmeoppgave med omfang på 2-3000 ord knyttet til ett eller flere tema på pensum.

Det gis karakter på de enkelte delvurderingene før det blir satt en samlet karakter. For at emnet skal være bestått, må alle eksamensdelene være bestått. Ved gjentak av eksamen må kandidaten kun ta om igjen delvurderingene som ikke er bestått.

Forkunnskapskrav

Ingen

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MUST1051 5.0 HØST 2007
HFMT101 7.5 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Musikkhistorie
 • Musikkteknologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for musikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 2/3

Utlevering
07.05.2024

Innlevering
14.05.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering
19.02.2024

Innlevering
20.03.2024


12:30


12:30

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU