TBA4203 - Vegplanlegging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 15/100
Øving 15/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Sentrale temaer i emnet vil være veggeometri og linjekonstruksjon, tverrprofilutforming, miljø- og klimapåvirkning samt estetikk og tilpasning til omgivelsene.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studentene skal ha kunnskap om:
- Grunnleggende prinsipper om planlegging og prosjektering av veger.
- Linjeføring, vegestetikk og god tilpasning til omgivelsene.
- Forstå byggeprosessen innen vegbygging innenfor rammen av lover og regler, og rollen til interessenter.

Ferdigheter
Studentene skal kunne
- Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene.
- Implementere planlegging av veger ved hjelp av ulike tekniske verktøy.

Generell kompetanse
Studentene skal:
- Anvende kunnskaper om grunnleggende prinsipper for prosjektering av veger.
- Vurdere miljøkonsekvenser av lokalisering og prosjektering av veger.
- Forberede detaljerte planer for veger/infrastruktur.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger. Forelesinger vil bli gitt på engelsk, men pensum er på norsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øving

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og øvinger 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendiesamling utgitt av instituttet eller lærebok.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4201 7.5 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 15/100
Høst ORD Øving 15/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 70/100 D 14.12.2017 09:00 JB10 MUSIKK , H3 Rom 521(Sprokkit) , JB31 , JB30
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.