course-details-portlet

BA6061 - Drift og vedlikehold

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Kurset vil gi deg en bred innføring i drift og vedlikehold av veier og gater. Blant temaene som behandles er samfunnsoptimalisering, typer vedlikeholdsbehov, drift i bymessige områder, hvordan friksjon mellom hjul og veibane oppstår og måles, hensikter og virkningen av salt og sand samt mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse. Du vil lære å vurdere vedlikeholdsbehov, bruke håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid, beregne minste saltmengder og bremselengde ved ulik føre. Kurset gir deg også en innføring i å bruke vitenskapelig litteratur innen Drift og Vedlikehold.

Læringsutbytte

Målet med kurset er å gi deltakerne en bred innføring i fagområdet drift og vedlikehold (DV) av veier og gater. I tillegg skal det gås i dybde i utvalgte temaer, hvor gode faglige beslutninger innen DV kreves spesielt mye kunnskap/kompetanse.

Kunnskaper:

Du skal ha kunnskap om vedlikeholdsbehov for bruer og tuneller, utfordringer ved drift i bymessige områder, hjul-vegbane friksjon, hensikter og virkningen av salt og sand, mekanisk fjerning og krav til utstyr og utførelse.

Ferdigheter:

Du kan vurdere vedlikeholdsbehov for et vegdekke ut fra en registrert tilstand, bruke Håndbok R610 for å finne krav og tiltakstid, vurdere vegbaneforhold, bruke værprognoser og forslå tiltak, beregne teoretisk minste saltmengde for en gitt vegbanesituasjon, beregne bremselengde av en bil under ulike friksjonsforhold.

Kompetanse:

Du kan forstå sammenheng mellom klimatiske forhold, driftsstrategi og samfunnseffekter, tenke helhetlig i forbindelse med drift- og vedlikeholdsplanlegging.

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger med opphold mellom samlingene for selvstudium. Noe av dette vil kunne bli gjennomført digitalt. Du vil i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene og ha undervisning i kuldelaboratoriet ved NTNU. Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente øvingsoppgaver. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på undervisning
  • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Mappeevaluering: Skriftlige oppgaver, øvinger 20% hjemmeeksamen 80%. Eksamenskrav: Obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver. Ved konteeksamen kan vurderingen omgjøres til muntlig eksamen

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag.

Kursmateriell

Pensumlitteratur blir gjort tilgjengelig ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU