Faggruppeleder

Faggruppeleder

Vi jobber med

Vi jobber med

NTNU Tilrettelegging jobber innenfor disse områdene: 

 • Veiledning til studenter med tilretteleggingsbehov 
 • Bistå fakultet/institutt i arbeidet med å finne hensiktsmessige tilretteleggingsløsninger 
 • Ansvar for sentrale ordninger;  
  • Kurs for ansatte og studenter 
  • Gruppetilbud for studenter 
  • Tilrettelagte leseplasser 
  • Henvisning av studenter til utredning for lese- og skrivevansker 
 • Oversikt over hjelpemidler og ordninger som kan være til hjelp for  studenter med tilretteleggingsbehov 
 • Oversikt over hva som skjer innenfor området nasjonalt og internasjonalt 

Eposthenvendelser til faggruppa: tilrettelegging@st.ntnu.no