Bakgrunn og aktiviteter

Jeg arbeider med tilrettelegging på NTNU Tilrettelegging på Avdeling for studenttjenester. Hovedfokuset mitt er å arbeide med å gjøre det mulig for studenter med tilretteleggingsbehov å studere ved NTNU. Under har jeg oppsummert noe av det jeg holder på med.
  • Veiledning for studenter med funksjonsnedsettelse
  • Tilrettelegging av studiesituasjonen
  • Hjelpemidler
  • Kurs/gruppetilbud
  • Henvisning logopedutredning
  • Avklaringssamtale
  • Kursing av ansatte ved NTNU
  • Systemarbeid

Hovedkontakt for campus: Gløshaugen, Tungasletta (MH-fakultetet), Øya, Solsiden, Tyholt 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Bøker

  • Kvello, Hanne; Hansen, Reidar Angell; Landsem, Lars; Eggen, Tine; Punčochář, čestmír; Hollý, Martin; Vanásek, Jiří; Vyhnánek, Petr; Roštoková, Lenka; Deraas, Bendik Balstad; Kožnarová, Lucie. (2015) The Transition of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market. 2015. ISBN 978-80-87956-15-1.

Del av bok/rapport

  • Hansen, Reidar Angell. (2015) Disabled students at NTNU and their thoughts about the transition between studies and work. The Transition of Physically Handicapped Graduates to the Labour Market.